[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_content.php on line 77: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_content.php on line 77: Undefined variable: Array
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_content.php on line 77: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_content.php on line 77: Undefined variable: Array
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_content.php on line 77: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_content.php on line 77: Undefined variable: Array
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4691: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3826)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4693: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3826)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4694: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3826)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4695: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3826)
ادب آداب دارد... : اخـلاق - مرکز نشر اعتقادات

کاربر گرامی ورود شما را به انجمن خیر مقدم عرض میکنیم. جهت استفاده از تمامی امکانات سایت باید عضو شوید. جهت عضویت اینجا را کلیک کنید.


»» صراط مستقیمی جز علی علیه السلام نیست ««
امروز جمعه 28 تیر 1398 13:55

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است
ارسال مبحث جديد پاسخ به موضوع  [ 1 پست ] 
نويسنده محتواي پيام
 موضوع پست: ادب آداب دارد...
پستارسال شده در: چهارشنبه 25 اسفند 1389 14:15 
New Member
New Member
آفلاين

تاريخ عضويت: پنج شنبه 14 بهمن 1389 18:27
پست ها : 10
تشکر کرده اید: 1 مرتبه
تشکر شده:
18 مرتبه in 5 پست
تادیب نفس در محضر خدای ادب از وظائف عظیم سالکان کوی باب الحسین قمربنی هاشم است ازاین روی......
دعوت ادب
ادب ما را دعوت می‏کند به معرفت صانع و تحصیل رضا و اطاعت اوامر و نواهی وبه حُسن اخلاق و نیکی معاشرت با یاران و برادران خلقتی و دینی و وطنیخودمان به اندازه روابط و مناسباتی که با آنان داریم و به حفظ آن مکلّف آنمی‏باشیم.
ادبْ ما را دلالت می‏کند بر این که از صفات ذمیمه و اخلاقِبد دوری جوییم، حقوق خود و حقوق دیگران را بشناسیم، از حدّ خود درنگذریم وحدود دیگران را نگاه داریم، ادبْ بزرگ را از کوچک بشناساند و مطیع و مُطاعرا تمیز دهد و وظایف و تکالیف هر دو را معیّن می‏نماید. کوچکان را آدابکوچکی آموزد و بزرگان را اطوار بزرگی یاد دهد.
دریچه علم
دریچه علمْ ادب است و نتیجه ادبْ آگاهی و فایده علمْ وصول به سلامت و سعادت دنیاو آخرت. پس اَهمّ مطالب برای طالب علمْ تحصیل ادب است و تأدُّب به آدابروحانیین که اغراض نفسانی و بد را شخص از خود دور کند؛ و هر قدر شخص ازخود اغراض نفسانی را کم کند و به اخلاق رحمانی متخلّق شود، درک مراتب ومقامات [معنوی] برای او بیشتر دست می‏دهد.
میزان رفتار
سؤال: در حفظ حقوق [دیگران] در معاملاتْ میزان مستقیم چیست که شخص به او آشنا باشد؟
جواب:این میزان با خود آدمی است ولی چون هر کس نفس خود را دوست می‏دارد و محبّتشی‏ء کوری و کری می‏آرد پس مادام [که] شخص خود را از اغراض نفسانی مجردنکرده، کفّه ترازوی او به اقتضای شهوت و غضب خم می‏شود و چنانچه هر کاریکه پیش می‏گیرد چه درباره خود و چه درباره دیگری، مبنای کار را بر اینبگذارد که وقوع آن کار را از کسی دیگر در حق خود تصور نماید و نظر منصفانهخود را در این باب حکم نماید و اندازه نیکی و بدی و مقیاس حدود و حقوق ولزوم رعایت آن را در دست داشته باشد، البته ملتفت به حقیقت نیک و بد خواهدبود.
مثلاً تصور باید کرد که آیا روا می‏داری کسی در حق تو و در امورمتعلّق به مال و جان و ناموس تو نیت بدی بکند، سخن بد و حرکت ناشایستیبگوید و به جا آورد. یا این که در غیاب تو بدگویی نماید و با سخن چینی، درمیان تو و دوستان تو فساد نماید و یا در حق تو ظلم و بی اعتنایی نماید.آیا خشنودی از این کارها و کردارها توانی داشت؛ بالقطع روا نتوانیم دید.
پسمیزان تعیین حقوق و اساس راست‏کاری که نتیجه حق‏شناسی است همین است کهآدمی آن چه را در حقّ خود روا می‏بیند مانند آن را درباره ابنای جنس خود وکسانی که رابطه برادری با او دارد روا شمارد و به عکس آن نیز کردار وگفتاری که از دیگران درباره خود و متعلّقانش ناشایست و سنگین می‏بیند وقوعآن را در حقّ دیگران چه از خود و چه از دیگری نپسندد.
اخلاق بد
آدمیاز جراحت خود اغلب نفرت نیابد، اما چون بر دیگری دُمَلی بیند اگر [او] دستبه چیزی رساند آن چیز را نتواند خورد و نفرتش می‏آید. هم‏چنین اخلاق بدچون کثافات و دُمَل است؛ چون در تو است از آن نمی‏رنجی و چون در دیگریبینی برنجی و نفرت می‏کنی و چنان که تو از او می‏رمی و نفرت می‏کنی او رانیز معذور دار که از تو برَمَد و نفرت کند.
آن است که سعدی گوید: ادباز که آموختی؟ گفت از بی‏ادبان. و حکمت این همان محبّت نفس است که شخصْ بسکه خود را دوست می‏دارد از عیوب خود غافل می‏شود که فرموده‏اند: حُبُّالشَیِ‏ء یُعْمِی وَ یُصِمّ یعنی دوست داشتن چیزی [از دیدن و گفتن حقیقت]کور و لال می‏کند؛ و اگر نفس خود را دشمن دارد همه معایبش را روشنمی‏بیند. پس باید شخص نفسانیت خود را قوّت ندهد که پرده چشم بصیرت او باشد.
قالب علم
ادبْقالب علم و دانش است و علم و دانش، روح آن است. علم را باید به ادبْ مقرونداشت که علمْ ادب را صدا می‏کند، اگر جواب بدهد [با او همراه می‏شود] والا پرواز می‏کند. و در این حال، علم بی عمل و دانش بی‏ادب چندین مرتبه ازجهل و نادانی بدتر است و ضرر و صدمه آن به علم انسانیّت و مدنیّت صد مرتبهبیشتر، و دلیلش واضح است که دانای بی‏ادبْ دانش و آگاهی خود را به سوءاستعمال به کار می‏برد و منافع بشرّی و حقوق مدنی را مختل می‏سازد و بهموقع خطرناک می‏اندازد.
شرط ترقی
اولین شرط ترقّی اجتناب از مصاحبت بَدان و اشرار است و لازمه آدمیّتْ دوری است از هم‏نشینی با صاحبان اخلاق بد.
;با بدان یار گشت همسر لوط  ;خاندان نبوتش گم شد
;سگ اصحاب کهف روزی چند  ;پی نیکان گرفت و مردم شد
پسکسی که طالب نجات و راست‏کاری و مایل به ترقی در دنیا و آخرت باشد باید بامردمان نیک سیرت، ستوده خصلت و صاحبان اوصاف حمیده معاشرت کند و کیفیتسلوک ایشان را با خالق و خلق ملاحظه و پیش‏نهاد خود نماید و عمر خود راضایع نگرداند و پیوسته گزارش احوال و افعال بزرگان دین و سرگذشت راهروانراه سعادت استماع کند و از شنیدن حکایت‏های لغو و یا گرفتن افسانه‏هایباطل و دروغ که به غضب و شهوت و آثار حیوانیتْ معین و مقوّی است پرهیز کند.
آینده نگری
شخصعاقل باید از دیده و شنیده خود عبرت گیرد و به هر کاری که آغاز می‏کندپایان و عاقبت آن را به چشم بصیرتْ دیده، میزان عمل و رفتار خود را از رویبینایی و دانایی برداشته، نتایجی که از آن متولد خواهد شد به روی چشم آرد،پس از آن اقدام کند. سعدی گوید: لقمان را گفتند: حکمت از که آموختی گفت:از نابینایان که تا جایی نبینند پای ننهند. اگر آدمی در هر کار و کردار ازبدوِ اقدام به آن تا آخر نتایج مترتّبه آن را تصور کند کمتر ندامت می‏کشد.«عاقل آن است که اندیشه کند پایان را» کورکورانه راه رفتن و پایان عمل راملاحظه ننمودن در عاقبت کار باعث حدوث مخاطرات بزرگ و خواری‏ها وشرمندگی‏ها و ناراحتی‏ها خواهد بود.
کار به حکمت
کاربه حکمت کردن و مآل اندیشیدن و گفتار و کردار خود را سنجیدن، از تکالیفنخستین خردمندان است که «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی».
یکسخن جزئی و کار بسیار کوچکی که بی‏تأمّل و نسنجیده گفته و کرده‏اید بسامی‏شود شخص را به بلا و مصایبِ سخت اندازد و او را چنان گرفتار کند که هیچعاقلی چاره و علاج آن را نتواند.
شخص همیشه باید طالب صحبت راستگویان ونیکان و درصدد معاشرت سعادتمندان باشد چه طبع انسان آن چه را که از طبعدیگر مکرّر بیند اخذ و کسب می‏کند. شخص، پیوسته باید مراقب احوال و متوجهاعمال خود باشد و بداند که با که هم‏نشین است و با کدام کس قرین. چنان‏چهدر حفظ صحّت جسم از خوردنی و نوشیدنی مُضِّر و چیزهای مُفسِد و بد پرهیزلازم است، در حفظ صحّت نفس نیز مراقبتْ شرط است تا کار خلاف آدمیّت ومنافی حُسنِ اخلاق از او سر نزند و امر ناپسند از او بروز نکند و آن سعی وجهد در حفظ صعود [به] مرتبه سعادات به سعی و اهتمام خود بیفزاید کهفرموده‏اند: هر کس دو روز او با هم برابر باشد و از امروز به فردا چیزی بهحُسن [اخلاق] و کمال و تجربه و علم خود نیفزاید مغبون است.
احتراز
شخصباید از آن چه قوه شَهویّه و غضبیّه او را زیاد می‏کند احتراز کند؛ چشمخود را از دیدن آن چه غضب و شهوت را به هیجان می‏آرد باز دارد و گوش خودرا از شنیدن این قبیل مسموعات نگاه دارد و دل خود را از ضبط آنها حفظ کندو به آن جور تصورات و تخیّلاتْ دل خود را مشغول نسازد؛ و این دو قوم برایهلاک نفس انسانی مثل شیر درّنده و سگ دیوانه و اسب سرکشی تصور کند، همینکه قید [آن]ها را سست کرد و کم‏کم زنجیر از آن‏ها برداشت دیگر رهایینمی‏تواند و بعد از آن ندامت سودی نمی‏دهد.

_________________
                                      ان النوح (ع) حمل فی السفینه الکلب والخنزیر ولم یحمل فیها ولدالزنا ان الناصب اشر من ولد الزنا

                                                           عقاب الاعمال صدوق-باب عقاب الناصب والجاهد لامیرالمومنین(ع)


بالا
 مشخصات  
تشکر کرده اید  
کاربران زیر از dralireza به خاطر این پست تشکر کرده اند:
googel
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  
ارسال مبحث جديد پاسخ به موضوع  [ 1 پست ] 

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان


شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد

انتقال به:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB & CentralClubs

[ Time : 0.173s | 14 Queries | GZIP : On | Load : 2.21 ]
Seo