کاربر گرامی ورود شما را به انجمن خیر مقدم عرض میکنیم. جهت استفاده از تمامی امکانات سایت باید عضو شوید. جهت عضویت اینجا را کلیک کنید.


»» صراط مستقیمی جز علی علیه السلام نیست ««
امروز دوشنبه 4 تیر 1397 09:11

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است
ارسال مبحث جديد پاسخ به موضوع  [ 1 پست ] 
نويسنده محتواي پيام
پستارسال شده در: سه شنبه 27 آذر 1386 00:51 
Member
Member
آفلاين

تاريخ عضويت: چهارشنبه 14 آذر 1386 23:07
پست ها : 99
تشکر کرده اید: 268 مرتبه
تشکر شده:
126 مرتبه in 50 پست
سلام دوستان من اين مطالب رو از سايت سنترال كلوب برداشتم واينجا قرار ميدم اميد وارم خوشتون بياد

http://www.centralclubs.com/index.php--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيماز ائمه معصومين صلوات الله عليهم منقولست كه هركس خوابي ببيند و تعبير انرا بخواهد بداند ببيند از ماه چند شب گذشته است بعوض هر شب يك سوره از سوره هاي قرآن شماره كند و بعد از آن بعدد هر شبي كه كه گذشته يك آيه بشمارد در آيه آخر تعبير خواب او خواهد بود مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده از اول قرآن بشمارد سوره دهم آيه دهم همان سوره تعبير خواب خواهد بود.

اگر در شب اول ديده سوره اول قرآن فاتحه الكتابست و آيه اول بسم الله الرحمن الرحيم است اين آيه اشاره است بر كسيكه در شب اول ماه واقعه كه ديده باشد از معني آن چنين استفاده مي شود كه مكتوبي يا حكمي از بزرگي براي او برسد كه سبب خوشحالي او بوده باشد و بنابر قول جمعي كه آيه اول الحمدلله رب العالمين را مي دانند از معني آن چنين مستفاد مي شود كه يك نعمتي كه قبل از آن نبوده باوبرسد و شكرانه نعمت را بگويد.

اگر در شب دوم ماه خواب ديده شود سوره بقره است بنابر اختلاف مفسرين از معني الم و بقولي آيه دوم نيز ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين از الم چنين مستفاد مي شود كه خواب بيننده بر امري مطلع شود كه در خاطر نگذشته باشد و از ذالك الكتاب چنن ميشود كه حكمي نامكتوب باو برسد كه سبب خوشحالي و منزلت و جاه او باشد.

اگر در شب سوم ماه ديده شود سوره آل عمرانست و آيه سوم اينست كه نزل عليك الكتاب تا آخر آيه چنان مستفاد مي شود كه سه چيز متغاقب سه آيه دلالت برسيدن اين سه چيز دارد.

اگر در شب چهارم ماه ديده سوره نسا است آيه چهارم و اتو االنساء صدقالهن نخله تا اخرايه از معني اين آيه چنان مستفاد مي شود كه زني مجدد يا مال عظيم بخانه خراب بيننده برسد يا از خانه چيزي و هديه مرغوب باو برسد.

اگر در شب پنجم ماه ديده شود سوره مائده است و آيه پنجم اليوم يئس الذين كفرو امن دينكم تا اخرايه از معني آيه چنين مستفاد مي شود كه از اهل كتاب مثل نصاري و يهود نفعي به بينده خواب برسد و ياشايد بنوعي ديگر خوشحالي برسد.

اگر در شب ششم ماه ديده شود سوره ششم سوره انعام است و آيه ششم الم يرواكم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض تا اخر آيه از معني آيه چنين مستفاد مي شود كه چيزي ناخوش بصاحب خواب برسد كه صاحب دولت از عظمت افتاده باشد يا از نفعي يا اندك ازردگي مبتلا شده.

اگر در شب هفتم ماه ديده باشد سوره هفتم سوره اعرافست و آيه هفتم و الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون از معني آيه چنين مستفاد مي شود كه كاري از كارهاي خود را بجمعي فرمايد و بعضي از ايشان سعي كنند باعث رفعت ايشان باشد و بعضي ديگر تقصير كنند كه از نظر خواب بيننده بيفتد.

اگر در شب هشتم ماه ديده باشد سوره هشتم سوره انفال است و آيه هشتمليحق الحق و يبطل الباطل و لوكره المجرمون از معني آيه چنين مستفاد مي شود كه ميان خواب بيننده و شخصي ديگر كدورت و دعوايي بوده باشد بحاكم و قاضي و امثال اينطايفه عرض شود و حق معلوم شود كه بطريق خواب بيننده است.

اگر در شب نهم ماه ديده شود سوره نهم است و سوره نهم توبه است و آيه نهم كيف و ان يظهر و اعليكم لا يرقبوا عليكم عليكم تا آخر آيه از معني آيه چنين مستفاده مي شود كه دو نفر جهه قطع معامله نزد بيننده خواب برسد.

اگر در شب دهم ماه ديده شود سوره دهم سوره يونس است و آيه دهم دعوا هم فيها سبحانك اللهم و تحيهم تا اخرايه از معني آيه چنان مستفاد مي شود كه از بيننده خواب خيري و عمل صالحي در وجود آيد كه در دنيا و آخرت نفعي باو برسد.

اگر در شب يازدهم ماه ديده شود سوره يازدهم است و سوره يازدهم هود است و آيه يازدهم الا الذين صبروا و عملوا الصالحات اولئك لهم مغفره و اخر كبير از معني آيه چنين مستفاد مي شود كاري پيش خواب بيننده ايد كه در نظر خلق مشكل باشد و چون صبر كند موجب نيكنامي و راحت ايام عمر او باشد.

اگر در شب دوازدهم ماه ديده شود سوره يوسف است و آيه دوازدهم قال اني ليخز بني ان تذهبوا به تا اخر آيه از معني آيه چنين مفهومي مي شود كه عزيزي مثل فرزند و امثال ان از او دور افتد و عاقبت آن دور افتاده نجير باشد و بيننده خواب را از آن كدورتي رسد و عاقبت او بسيار خوب مي باشد

اگر در شب سيزدهم باشد سوره رعد است و آيه سيزدهم يسبح الرعد يجمده و الملائكه تا آخر آيه از معني آيه چنين مستفاد مي شود كه چيزيكه باعث ملال خاطر باشد بخواب بيننده برسد.

اگر در شب چهاردهم ماه ديده شود سوره ابراهيم است و آيه چهاردهم ولتسكتكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي و خاف و عبيد از معني آيه چنان مستفاد مي شود كه كسي دوست يا دشمن خواب بيننده باشد به او برسد.

اگر در شب پانزدهم ماه ديده شود سوره حجر است آيه پانزدهم لقالوا انما سكر ابصار نابل نحن قوم مسحورون از معني آيه چنين مستفاد مي شود كه شخصي با خواب بيننده بيحساب گفتگوي باطل كند و بجائي نرسد و كار بيننده خواب خوب شود.

اگر در شب شانزدهم ماه ديده شود سوره نحل است و آيه شانزدهم و علامات و با لتجم هم يهتدون و از معني آيه چنين مستفاد كه خواب بيننده را حالتب غير حالت اول كه داشت روي دهد و از جانب شخص خوبي و بزرگي بعظمت رسد در هر باب.

اگر در شب هفدهم ماه ديده شود سوره بني اسرائيل است و آيه هفدهم و كم اهلكنا من القرون تا اخرايه از معني آيه چنين مفهوم مي شود كه امريكه موجب ملال خاطر خواب بيننده باشد و باعث حزن و اندوه او باشد ظاهر شود و عاقبت بخير باشد خيرات و تصدق نمايد كه رفع بلا كند.

اگر در شب هجدهم ماه ديده شود سوره كهف است و آيه هجدهم و تحبهم ايقاظا وهم رقود تا اخرايه از معني آيه چنان مستفاد كه منزلي مجدد يا ملكي مجدد در تصرف بيننده خواب درايد يا در ماه قبل خيري غلط به او رسيده و حالا آن خير ظاهر مي شود.

اگر در شب نوزدهم ماه ديده شود سوره نوزدهم سوره مريم است و آيه نوزدهم قال انا رسول ربك لاهلك غلامازكيا از معني آيه چنين مستفاده مي شود كه رسولي از جانب بزرگي در نزد خواب بيننده ايد و خبرهاي دلپسند و خاطر خواه باو برسد.

اگر در شب بيستم ماه ديده شود سوره بيستم سوره طه است و آيه بيستم سوره طه است و آيه بيستم فالقيها فاناهي حته تسعي تا اخرايه از معني آيه چنان مستفاد مي شود كه حجت و برهان وي ثل عصاي موسي(ع) و يد بيضا در تحت تصرف بيننده خواب درايد بدين طريق واقعه خود را قياس نمايد.

اگر در شب بيست و يكم ماه ديده شود سوره انبيا است و آيه بيست و يكم ام اتخذواالهه من الارض هم ينسرون از معناي آيه چنان مستفاد مي شود كه كسيكه با بيننده خواب در خشم بود خشم برطرف كند بدين نوع مطلب خود را قياس كند.

اگر در شب بيست و دوم ماه بود سوره بيست و دوم كلما ارادواان يخرجوا منها تا اخرايه از معني آيه چنين مستفاد مي شود كه خواب بيننده را قضيه روي دهد كه موجب ملال خاطر او باشد و هرچند سعي كند از آن خلاص نشود.

اگر در شب بيست و سوم ماه ديده شود سوره مومنين است و آيه بيست و سوم لقد ارسلنا نوحا الي قوه فقال يا قوم تا اخر از معني آيه چنان مستفاد مي شود كه خواب بيننده را خير و و خوبي از جانب بزرگي كه او باور نكند يا نصيحتي بكسي كند و ان كس باور نكند.

اگر در شب بيست و چهارم ماه ديده شود سوره بيست و جهارم است و سوره بيست و چهارم سوره نور است و آيه بيست و چهارميوم تشهد عليهم تا اخر آيه از معني آيه چنان مستفاد مي شود كه بيننده خواب را با شخصي دعوايي و خصومتي پيش آيد كه خصمش بروي غالب آيد يا بيننده خواب بدو حجت اردو غالب گردد.

اگر در شب بيست و پنجم ماه ديده مي شود سوره فرقانست و آيه بيست و پنجم و يوم تشقق السماء بالنعمام و نزل الملائكه تتربلا از معني آيه چنين مستفاد مي شود كه مصيبتي عظيم و امري ناخوش و خصومت و گفتگوي ناشايسته ببيند.

اگر در شب بيست و ششم ماه ديده شود سوره بيست و ششم شعراست و آيه بيست و ششم قال ربكم و رب ابآئكم الاولين از معني آيه چنين مستفاد مي شود كه شخص بسيار خوب و معقولي در مقام نصيحت و موعظه آن شخص درآيد تا خواب بيننده بجواب سوال نجسم خود غالب گردد و شاد شود.

اگر در شب بيست و هفتم ماه ديده شود سوره نحل است و آيه بيست و هفتم قال منتظر اصدقت ام كنت من الكاذبين از معني آيه چنان مستفاد مي شود كه جاسوس خيري باين كس رساند و اين كس درصد تفحص اين خبر شود كه راست شود.

اگر در شب بيست و هشتم ماه ديده شود سوره قصص است و آيه بيست و هشتم اينست قال ذلك بيني وبينك ايما لاجلين تا آخر آيه از معني آيه چنان مفهوم است كه مهمي پيش بيننده خواب آيد كه آن شخص مجير باشد در اقدام آن و تدبير او حكمي نباشد هر چند كلام بيشتر كند و سعي نمايد قبول ننهد.

اگر در شب بيست و نهم ماه ديده شود سوره عنكبوتست و آيه بيست و نهم اينست قال رب انصرني علي القوم المفسدين از معني آيه چنان مستفاده ميشود كه بيننده خواب مامور مي شود باصلاح جمعي اگر با ايشان جنگ كند ظفر يابد و همه احوالات او شايد نيك باشد.

واگر در شب سي ام ماه ديده شود سوره روم است و آيه سي ام اينست فاقم وجهك للذين حنيفا فطره تا اخرايه از معني آيه چنان مستفاد شود كه بيننده خواب را امري پيش آيد كه جماعتي خواهند كه او را امر گردانند و او سخن ايشان را گوش ندهد و سخن گوش نكردن او صواب باشد.


********** منبع : تعبير با قرآن


بالا
 مشخصات  
تشکر کرده اید  
کاربران زیر از حسن2568 به خاطر این پست تشکر کرده اند:
hb5, subzero, Nashenas82
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  
ارسال مبحث جديد پاسخ به موضوع  [ 1 پست ] 

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان


شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد

انتقال به:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB & CentralClubs

[ Time : 0.038s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 1.41 ]
Seo