کاربر گرامی ورود شما را به انجمن خیر مقدم عرض میکنیم. جهت استفاده از تمامی امکانات سایت باید عضو شوید. جهت عضویت اینجا را کلیک کنید.


»» صراط مستقیمی جز علی علیه السلام نیست ««
امروز جمعه 9 آبان 1399 08:56

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است
ارسال مبحث جديد پاسخ به موضوع  [ 2 پست ] 
نويسنده محتواي پيام
پستارسال شده در: چهارشنبه 22 مهر 1388 14:39 
Commander
Commander
نماد کاربر
آفلاين

تاريخ عضويت: جمعه 11 آبان 1386 15:06
پست ها : 2503
تشکر کرده اید: 8047 مرتبه
تشکر شده:
6679 مرتبه in 2048 پست

آيا تثليث از نظر عقل مورد پذيرش است؟!

يكي از آموزه هايي كه همواره از سوي كليسا براي جوامع مسيحي القاء مي شود مسأله اعتقاد به تثليث است.همان گونه كه مي دانيد مطابق تلقي مسيحيت تثليث عبارت از «پدر»، «پسر» و «روح القدس» است.مراد از «پدر» براساس ادبيات كتاب مقدس، خداوند است. براساس گزارش اناجيل موجود، حضرت عيسي به شاگردان خود سفارشكرده كه خدا را در دعاهاي شان، پدر آسماني بخوانند. (1)و مراد از «پسر» يا ابن؛ حضرت مسيح است. براساس قطعنامه «نيقيه» در سال 325 ميلادي فرزندي (بلکه هم ذاتی) حضرت مسيحبراي خدا،‌ نه به صورت مجازي و تشريفي بلكه بصورت حقيقي تلقي مي گردد:«عيسي مسيح پسر خدا، به وجود آمده از ذات پدر، تنها اوست که از ذات پدر به وجود آمده است.خدا از خدا، نور از نور، خداي حقيقي از خداي حقيقي كه مولود است نه مخلوق هم ذات با پدر...» (2)بنابراين در عقيدة رسمي مسيحيت، مسيح فرزند حقيقي خدا تلقي گرديده است؛ بلکه هم ذات خداوند .


البته جا دارد در اینجا قیل از اصل بحث اشاره کنیم که ما ندانستیم فرق مولود با مخلوق چیست؟؟!!!!!!
مراد مسيحيت از روح القدس، وجود فعال و تواناي خداوند در زمين است. كه بوسيله آن حضرت مسيح در شكم مادر خود قرارگرفت. روح القدس تعليم جامعه مسيحيت را به عهده دارد و در عهد جديد از روح القدس به عنوان تسلّي دهنده،‌ روح حكمت و ايمان،روح شجاعت، محبت و شادي، نامبرده شده است.»(3)براساس نگرش مسيحيان، ميان «پدر» و «پسر» و «روح القدس» فرع و اصلي وجود ندارد.همه اينها از ارزش و اصالت يكسان برخوردارند. در عين اينكه از هم متمايزاند، واحد اند. مانند قوه حافظه و دراكه و اراده...»(4)يعني هر يك از «پدر» و «پسر» و «روح القدس» خداوند تمام عيار و كامل است. در عين اينكه هر كدام خداي كامل است، هر سه تايشان نيز واحد حقيقي اند!!!!.«اقنوم أب» «أقنوم ابن» و «اقنوم روح القدس» در عين كامل بودن در الوهيت و متمايز بودن از هم،‌واحد حقيقي اند.»(5)این مختصری از عقیده تثلیث بود. برای مطالعه بیشتر به درسنامه الهیات مسیحی الیستر مک گرایث، ص60 و کتاب الف ( کتاب آموزشیمبشران مسیحی) چاپ کلیسای جماعت ربانی  درس8، ص105 مراجعه شود.       


اماعقل سليم و تثليث:با توجه به تبيين تثليث، بايد گفت كه اين گزاره، با هيچ توجيهي از نظر عقل پذيرفتني نيست. زيرا در ستيز با حكم عقل مي باشد.ممكن است گزاره هاي ديني موافق عقل باشد و ممكن است موافق عقل نباشد و اگر موافق عقل نباشد عقل گريز می باشد مانندتعداد ركعات نماز و ... اما هيچ گزاره ديني نبايد در تضاد كامل و صريح با عقل باشد ( به اصطلاح نباید به هیچ وجه عقیل ستیز باشند) والّااز حقانيت برخوردار نيست. تثليث گزاره عقل ستيز است. به دلائل ذيل:1) تثليث حقيقي با توحيد حقيقي متباين است بگونه اي كه با فطرت و بديهيات اوليه عقلي در تضاد مي باشد.مثل اينكه بگوئيم عدد يك همان عدد سه است. و برعكس.2) اگر هر يك از اقانيم سه گانه خداوند كامل و تمام عيار باشد، مستلزم تعدد خداوند است. و شرك صريح و بي نقاب مي باشد.عقل هرگونه مانند و بديل و شريك را از خداوند كامل غني بالذّات و واجب الوجود نفي مي كند.زيرا موجودي كه صداقت در وجود و تمحض تام در كمال و وجود دارد، هرگز تعدد پذير نيست.والا مستلزم محدوديت و تركيب و احتياج است. و با غناي ذاتي و مطلق بودن آن ناسازگار است.
تثليث و تركيب خارجي:اگر از تعدد خداوند صرف نظر كنيم و بگوييم سه گانه بودن خداوند ولو با بساطت و وحدت خداوند متعارض است، اما امكان اينكه خدائي دريك تركيب طبيعي، اتحاد پيدا كند، وجود دارد. اما واقع غير اين است زيرا مراد از تركيب در اينجا تركيب خارجي كه عبارت از ماده و صورتاست، مي باشد چنين تركيبي وقني ممكن است محقق شود كه سه چيز، يكسان و برابر مطرح نباشد بلكه يكي استعداد و قوة محضاست و ديگري فعليت محض در حالي كه در تثليث پدر و پسر و روح القدس چيزي به عنوان قوه و فعل مطرح نيست.بنابراين تركيب پدر، و پسر و روح القدس، ناممكن است. و غيرقابل تحقق است.اگر مراد از تركيب تثليث، تركيب ذهني يعني امكان وجود باشد نيز سخن مردود است زيرا اوّلاً هيچ يكي از اقانيم ثلاثه بصورت متفاوتممكن و وجود مطرح نشده است برغم اينكه اگر چنين چيزي را با تسامح بپذيريم بايد قبول كنيم كه تمام ممكنات شايستگي الوهيت را دارااست.


اگر تثليث را يك راز ايماني و تعبدي تلقي كنيم در اين صورت چرا تربيع (چهار خدایی) و تخميس ( پنج خدایی) و ... را به عنوان يك رازايماني قبول نمي كنيم براي اينكه تثليث نسبت به تربيع و... هيچ رجحاني ندارد. به عبارت واضح تر تثلیث تریج بلا  مرجح می باشد وترجیحبلا مرحج هم از به حکم عقل کاری قبیح است.و همگي به يك اندازه عقل ستيز مي باشند. تثليث بدان علّت به نام راز ايماني مطرح شدهاست كه با عقل و خداوند در ستيز است!!!. پس هر چيزي كه ضد عقل باشد مي تواند يك راز ايماني بحساب آيد!!مزيد بر اينكه مستلزم تعارض عقل با دين مي گردد در حالي كه نبايد دين با عقل در تعارض باشدريشه تثليث:قرآن كريم نسبت فرزندي به خداوند،(6) و نيز غلو درباره بندگان خداوند را (7) (كه الوهيت مسيح و تثليث از مصاديق بارز غلو مي باشد)پيروي از توهمات و تمايلات اقوام مشرك پيشين مي شمارد. بنابراين ريشه تثليث در عقايد مشركان و بت پرستان نهفته است كهمتاسفانه در مرور زمان وارد انديشه مسيحيت گرديده است. جالب است که برخی از اندیشمندان مسیحی به این مساله افتخار می کنندکه ریشه تلیث از عقاید مشرکان گرفته شده است!  بخصوص ثالوث هندي كه مركب از «كريشنا»، «برهما»، و «سيفا» مي باشدكه قديمي ترين تثليث در انديشه مشركان است.(8) مزيد بر اين كه اولاً در عهد جديد درباره تثليث سخن گفته نشده است و تا سال180 ميلادي از تثليث خبري نبود بعد از آن تاريخ است كه مسيحيت با تثليث مواجه مي شود.(9)جا دارد که در این زمینه هم کار شود که چرا تثلیث تا این زمان نبود ؟؟؟!!!نتيجه:


تثليث علاوه بر اينكه ضد عقل و انديشه سالم است. ريشه در اناجيل موجود هم ندارد.بلكه تاريخ ورود آن در مسيحيت قريب دو قرن بعد از ظهور مسيحيت بوده است.و مشابهت سابقه آن در عقايد مشركان اثبات مي كند كه چنين گزاره غير ألاهي و ديني است.و هرگز از حقيقت برخوردار نيست باطل محض و امر كاملاً موهوم و خرد آزار است.پی نوشت ها

. [1]توفيقي، حسين، آشنايي با اديان بزرگ، چاپ دوم، 1381، سمت، ص 149.

. [2] مک گرایث، آلیستر.در سنامه الهیات مسیحی، ترجمه بهروز حدادی مرکز مطالعات وتحقیقات ادیان، ص57

. [3] توفيقي، حسين، آشنايي با اديان بزرگ، چاپ دوم، 1381، سمت،  / 149.

     وکتاب الف ( کتاب آموزشی مبشران مسیحی) کلیسای جماعت ربانی درس 13، ص 180

. [4]جان ناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه علي اصغر حكمت، چ چهارم، انتشارات و آموزش    انقلاب اسلامي، 1370، ص 643.

. [5]رشيد رضا، المنار، ج 6 / 87 ـ 86، دارالمعرفة، بيروت، طبع دوم، بي تا.

. [6]توبه / 30.

. [7]مائده / 77.

. [8]شيرازي، مكارم،تفسير نمونه، ج 5، دارالكتب الاسلامية، بي تا، طهران، ص 49.

. [9]آشنايي با اديان بزرگ، ص 148، پيشين.

_________________
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


بالا
 مشخصات  
تشکر کرده اید  
کاربران زیر از مائده آسمانی به خاطر این پست تشکر کرده اند:
شفق, Mohsen1001, MAHDIYAR
پستارسال شده در: پنج شنبه 18 شهریور 1389 12:54 
New Member
New Member
آفلاين

تاريخ عضويت: يکشنبه 7 شهریور 1389 14:51
پست ها : 6
تشکر کرده اید: 2 مرتبه
تشکر شده:
2 مرتبه in 2 پست
درسته تثلیث به هیچ عنوان با عقل جور در نمیاد
و مسیحیان برای تقریب فهم سه مطلب زیر رو ارائه می دهند که جمع این سه می شود تثلیث
1. خداوند از سه اُقنوم(شخص) تشکیل شده.
2. هر اقنوم کاملا خداست.
3. یک خدا بیشتر وجود ندارد.
و برای ملموس بودن تصویر زیر رو ارائه می دهند.بالا
 مشخصات  
تشکر کرده اید  
کاربران زیر از ساقی کویر به خاطر این پست تشکر کرده اند:
Mohsen1001
>
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  
ارسال مبحث جديد پاسخ به موضوع  [ 2 پست ] 

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان


شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد

انتقال به:  
cron
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB & CentralClubs

[ Time : 0.201s | 16 Queries | GZIP : On ]
Seo