راه اندازی SOC

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Junior Member
Junior Member
پست: 26
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 13 تیر 1396, 3:53 pm

راه اندازی SOC

پست توسط mahroo456 »

[FONT=BMitra]  اندازی   [FONT=BMitra]    
[FONT=BMitra]  اندازی SOC با توجه به اهمیت روزافزون مقوله امنیت در دنیای امروز فناوری اطلاعات، پیاده سازی SOC یکی از رویکردهای مهم در خصوص امن ­سازی زیرساخت­ های فناوری اطلاعات، ایجاد نظام ­های واحد و یکپارچه مدیریت امنیت اطلاعات، در کنار استفاده از فناوری­ های امنیتی است.  
[FONT=BMitra]  ترتیب، یکی از اقداماتی که بسیاری از نظام ­های کسب و کاری در خصوص مدیریت امنیت اطلاعات انجام می­ دهند، ایجاد مراکز SOC است. هدف از ایجاد این مراکز، شناسایی رخدادهای امنیتی در سطح کل زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان، دسته­ بندی، طبقه­ بندی و مستندسازی رخدادهای امنیتی و تحلیل و آنالیز این وقایع به جهت اتخاذ تصمیمات لازم در راستای بهبود سطح امنیت می­ باشد. فلسفه وجودی مراکز SOC، اهمیت جایگاه آن­ها را در یک نظام واحد و یکپارچه مدیریت امنیت، نمایان می ­سازد. راه اندازی   
[FONT=BMitra] تصویر  
[FONT=BMitra]  سازی   [FONT=BMitra]  و طراحی   [FONT=BMitra]  سازی SOC به جهت نیل به چنین هدفی، مراکز SOC از سه ماژول عمده تشکیل شده­اند. ماژول اول شامل زیرساخت و تجهیزات فنی است که از تولیدکنندگان پیام ­های مربوط به رخدادهای امنیتی، تجهیزات جمع­ آوری و طبقه­ بندی اولیه اطلاعات، پایگاه­ های داده نگهداری، ذخیره و بازیابی اطلاعات و... تشکیل شده­ اند. ماژول دوم، شامل، فرایندها و کارکردهای تعریف شده، دستورالعمل­ ها، روال­ ها و نحوه انجام فعالیت­ ها و عملیات امنیتی توسط کارشناسان [External Link Removed for Guests] و متخصصین مرکز SOC است. ماژول سوم، شامل نیروهای انسانی مرکز SOC و ساختار سازمانی و سلسله ­مراتب­ های موجود به جهت انجام فعالیت­ ها و عملیات در مراکز SOC است. پیاده سازی   
ارسال پست

بازگشت به “دیگر گفتگو ها”