»» آمار بازدید سایت ««

قوانين و اخبار انجمن را در اين قسمت مطالعه فرماييد.

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

Re: »» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه اردیبهشت سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 53,501 نفر

که از این تعداد حدود 75.62% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 145,423 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 2.72 صفحهتعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 45,535 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 26,000 عددتعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 3,626 نفر

تعداد سایت هایی که به ما لینک داده اند : 330


افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند : 4,329 نفر


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 534 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 97 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 2,796,358 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )


تصویر
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

Re: »» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه تـیـر سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 42,197 نفر

که از این تعداد حدود 72.72% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 115,802 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 2.74 صفحهتعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 34,982 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 20,625 عددتعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 3,709 نفر

تعداد سایت هایی که به ما لینک داده اند : 444


افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند : 3,505 نفر


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 454 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 86 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 2,045,977 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )


تصویر
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

Re: »» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه مرداد سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 49,425 نفر

که از این تعداد حدود 72.39% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 136,062 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 2.75 صفحهتعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 40,764 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 23,417 عددتعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 4,288 نفر

تعداد سایت هایی که به ما لینک داده اند : 461


افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند : 4,369 نفر


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 530 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 98 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 2,306,805 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )


تصویر
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

Re: »» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه شهریور سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 68,008 نفر

که از این تعداد حدود 70.85% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 177,869 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 2.62 صفحهتعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 57,372 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 30,487 عددتعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 5,556 نفر

تعداد سایت هایی که به ما لینک داده اند : 390


افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند : 5,079 نفر


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 665 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 101 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 2,997,938 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )


تصویر
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

Re: »» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه مـهـر سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 56,541 نفر

که از این تعداد حدود 75.97% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 141,953 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 2.51 صفحهتعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 48,833 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 26,189 عددتعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 3,526 نفر

تعداد سایت هایی که به ما لینک داده اند : 281


افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند : 4,181 نفر


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 1013 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 88 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 2,447,706 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )


تصویر
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

Re: »» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه آذر سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 90,319 نفر

که از این تعداد حدود 76.89% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 242,203 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 2.68 صفحهتعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 80,856 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 41,473 عددتعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 4,188 نفر

تعداد سایت هایی که به ما لینک داده اند : 415


افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند : 5,273 نفر


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 3820 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 101 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 4,150,631 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )


تصویر
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

Re: »» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه دی سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 85,793 نفر

که از این تعداد حدود 74.86% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 239,133 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 2.79 صفحهتعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 76,529 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 36,527 عددتعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 4,034 نفر

تعداد سایت هایی که به ما لینک داده اند : 438


افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند : 5,228 نفر


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 3439 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 110 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 3,836,623 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )
ارسال پست

بازگشت به “قوانين و اخبار سايت”