»» آمار بازدید سایت ««

قوانين و اخبار انجمن را در اين قسمت مطالعه فرماييد.

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

»» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام

إن شاء الله قصد داریم ، زین پس آمار مهم سایت را بصورت ماهانه به اطلاع اعضای محترم« خانواده اعتقادات » برسانیم .


آمار ماه بهمن سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 10317 نفر

که از این تعداد حدود 67.27% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 54933 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 5.32 صفحه


تعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 6371 مورد

یعنی از 10317 بازدید کننده ، 6371 نفر از طریق سرچ گوگل به سایت راه یافته اند .

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 3569 عدد


تعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 2575 نفر

و افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند 1371 نفر می باشند .


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 537 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 60 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 773779 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه اسفند سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 9691 نفر

که از این تعداد حدود 60.57% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 55336 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 5.71 صفحه


تعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 4954 مورد
یعنی از 9691 بازدید کننده ، 4954 نفر از طریق سرچ گوگل به سایت راه یافته اند .

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 3281 عدد


تعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 3067 نفر

و افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند 1669 نفر می باشند .


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 331 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 59 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 1056298 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه فروردین سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 7,763 نفر

که از این تعداد حدود 63.17% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 40,040 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 5.16 صفحه


تعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 4,131 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 3,215 عدد


تعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 2,001 نفر

و افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند 1,631 نفر می باشند .


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 285 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 58 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 808,343 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه اردیبهشت سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 10,062 نفر

که از این تعداد حدود 63.81% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 55,243 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 5.49 صفحه


تعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 5,823 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 4,337 عدد


تعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 2,430 نفر

و افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند 1,809 نفر می باشند .


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 394 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 58 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 771,154 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه خرداد سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 17,974 نفر

که از این تعداد حدود 67.68% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 69,347 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 3.86 صفحه


تعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 5,936 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 4,209 عدد


تعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 8,615 نفر

و افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند 3,420 نفر می باشند .


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 536 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 82 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 1,290,552 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه تیر سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 11,912 نفر

که از این تعداد حدود 68.00% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 46,879 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 3.94 صفحه


تعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 4,725 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 3,498 عدد


تعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 4,286 نفر

و افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند 2,704 نفر می باشند .


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 373 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 71 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 846,357 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

پست توسط Mohsen1001 »

 تصویر 

با سلام


آمار ماه مرداد سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 12,241 نفر

که از این تعداد حدود 62.67% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 53,147 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 4.34 صفحه


تعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 5,758 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 4,268 عدد


تعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 3,570 نفر

و افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند 2,891 نفر می باشند .


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 424 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 79 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 905,597 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

Re: »» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

  تصویر   
با سلام


آمار ماه شهریور سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 25,421 نفر

که از این تعداد حدود 70.87% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 105,116 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 4.14 صفحه


تعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 12,043 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 7,857 عدد


تعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 8,664 نفر

و افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند 4,611 نفر می باشند .


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 946 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 93 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 1,568,306 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

Re: »» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

  الله الرحمن الرحیم  با سلام


آمار ماه مهر سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 27,575 نفر

که از این تعداد حدود 74.25% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 79,802 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 2.89 صفحه


تعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 16,941 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 11,508 عدد


تعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 6,807 نفر

و افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند 3,762 نفر می باشند .


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 286 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 95 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 1,296,612 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )[HR]
همچنین پر بازدیدترین بخش ها (منظور ورود مستقیم به بخش می باشد ، نه از طریق تاپیک) :


1- تصویر : 424

2- نرم افزارهای اسلامی : 354

3- دعا و زیارت (زیرمجموعه صوت) : 251

4- همراه مذهبی : 249

5- قرآن مجید : 246

6- پیغمبر شناسی : 223

7- امام شناسی : 208

8- صوت : 196

9- مدیحه و مرثیه (زیرمجموعه صوت) : 184

10- اماکن مذهبی (زیر مجموعه تصویر) : 170


[HR]
پربازدیدترین تاپیک ها : (البته این تعداد بازدیدهایی است که در طول یک ماه از تاپیک شده ، نه کل بازدیدهای یک تاپیک)


1- « تصاویری از خانه امیرالمؤمنین (ع) در شهر کوفه » : 2574


2- آرشيو زيباي «» بسم الله الرحمن الرحیم «» : 2128


3- شخصيت واقعي عايشه : 1045


4- عکس: تیپ های جالب در مراسم شب قدر : 1012


5- تصاویری از حرم مطهر امیرالمؤمنین (علیه السلام) : 837


6- ويژه نامه ماه مبارک رمضان (شهادت امیرالمومنین علیه السلام) : 634


7- دانلود تفسیر المیزان با فهرست بندی جدید(سهل الوصول تر) : 399


8- دانلود رساله 4 مرجع : 360


9- *** سَلمان ُ ، منـّا اهلَ البَيت *** : 353


10 - تعبير خواب باقرآن : 284


11- مبطلات روزه : 263


12- !!! بهتر است ، از اينجـا آغـاز کنيد !!! : 244


13 - كليپ جديد (سر بريدن) يك جوان شيعه توسط (عده اي وهابي) : 233


14- «شيطان شناسی»؛ نرم‌افزار بانك اطلاعاتی گروه‌های شيطان پرست : 230


15- درخواست مقاله در باره "تاریخ تحلیلی صدر اسلام" : 222


16- دعای جوشن کبیر با دو نوا : 213


17 - »» تصاويري از مسجد کوفه و محـراب وصـال «« : 212


18- زيارت عاشورا با صداي استاد فرهمند(mp3) :
  

19- دانلود رايگان كتاب گنجينه عظيم دعاهاي ناياب (كتاب داروخانه معنوي) : 203


20 - دعای سمات با دو آوای مختلف ( کافی ، باسم کربلایی و... ) و


 عکس از حرم امام حسين (ع) و  

 ღ ღ انواع ازدواج در زمان جاهلیّت ღ ღ : (مشترکاً)  

[HR]

** البته تذکر این نکته لازم است که امکان دارد آمار بازدیدی که گوگل اعلام می کند حتی از تعداد بازدیدهای خود تاپیک ها

بیشتر باشد و این طبیعی است چرا که مرکز آمار سایت ، شمارندۀ بازدید تاپیکش در مورد برخی ip های مشترک اِعمال نمی گردد . تصویر
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 2244
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 بهمن 1385, 11:52 pm
سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
تماس:

Re: »» آمار بازدید سایت ««

پست توسط Mohsen1001 »

  الله الرحمن الرحیم  با سلام


آمار ماه آبان سایت ( به نقل از Google Analytics ) به این شرح هست :


تعداد افراد بازدیدکننده از سایت : 29,864 نفر

که از این تعداد حدود 77.81% بازدید جدید بوده است .


تعداد صفحات مشاهده شده : 88,310 صفحه

میانگین صفحات مشاهده شده توسط افراد : 2.96 صفحه


تعداد سرچ های انجام شده (فقط در گوگل) : 24,520 مورد

تعداد کلیدواژه های مورد جستجو در گوگل : 15,668 عدد


تعداد افرادی که از طریق سایتهای دیگر به اینجا راهنمایی شده اند : 2,446 نفر

و افرادی که به صورت مستقیم وارد سایت شده اند 2,892 نفر می باشند .


تعداد عضو گیری در ماه اخیر : 314 عضو جدید


تعداد کشورهای بازدید کننده از سایت : 84 کشور


تعداد hit ها (هرگونه بازدید از سایت) : 1,342,543 hit ( به نقل از ثبت مرکز کنترل سایت )


[HR]

* تعداد پست های ارسال شده در ماه : 1349


* تعداد موضوعات جدید ماه : 538


[HR]
همچنین پر بازدیدترین بخش ها (منظور ورود مستقیم به خود بخش می باشد ، نه از طریق تاپیک و اسکرول) :


1- گرافیک مذهبی : 520


2- تصویر : 460


3- پشت زمینه : 316


4- نرم افزارهای اسلامی : 310


5- امام رضا (ع) : 270


6- طرح و ایده : 246


7- بخش همراه مذهبی ، صوت و نیز اماکن مذهبی (زیر مجموعه تصویر) : مشترکاً 210


8- قرآن مجید : 202


9- خدا شناسی : 199


10- دعا و زیارت : 182
[HR]
پربازدیدترین تاپیک های ماه :  (البته این تعداد بازدیدهایی است که در طول یک ماه از تاپیک شده ، نه کل بازدیدهای یک تاپیک)
 


1- آرشيو زيباي «» بسم الله الرحمن الرحیم «» : 3206


2- معرفي سايت لبيک http://www.labbaik.ir ا: 697


3- احاديث امام رضا (علیه السلام) : 573


4- تعبير خواب باقرآن : 569


5- دانلود تفسیر المیزان با فهرست بندی جدید(سهل الوصول تر) : 526


6- !!! بهتر است ، از اينجـا آغـاز کنيد !!! : 440


7- احادیث امام جعفر صادق(ع) : 350


8- درخواست مقاله در باره "تاریخ تحلیلی صدر اسلام" : 309


9- دانلود رساله 4 مرجع : 288


10- طرحي براي تبليغ حجاب (فقط صفحه سوم تاپیک) : 283


11- اخلاق دانشجویی : 280


12- عکس از حرم امام حسين (ع) :249


13- //عرض تسلیت خدمت مسئول محترم شورای نظارت // : 231


14- ღ ღ انواع ازدواج در زمان جاهلیّت ღ ღ : ا225


15- جملات زیبا برای امام رضا (ع) : 213


16 - دانلود رايگان كتاب گنجينه عظيم دعاهاي ناياب (كتاب داروخانه معنوي) : 205


17- «شيطان شناسی»؛ نرم‌افزار بانك اطلاعاتی گروه‌های شيطان پرست : 203


18- زیارت عاشورا با 6 نوای مختلف (فرهمند ، باسم و...) : 201


19- زن و فلسفه حجاب (فقط صفحه دوم تاپیک) : 197


20- طرحي براي تبليغ حجاب (فقط صفحه چهارم تاپیک) : 187 [HR]  

** البته تذکر این نکته لازم است که امکان دارد آمار بازدیدی که گوگل اعلام می کند ،   حتی از تعداد بازدیدهای خود تاپیک ها بیشتر باشد و این طبیعی است  چرا که مرکز آمار سایت ، شمارندۀ بازدید تاپیکش در مورد برخی ip های مشترک اِعمال نمی گردد . تصویر 
ارسال پست

بازگشت به “قوانين و اخبار سايت”