** فهرست منابع قرآني **

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 802
تاریخ عضویت: جمعه 28 دی 1386, 4:19 pm
سپاس‌های ارسالی: 1712 بار
سپاس‌های دریافتی: 2245 بار
تماس:

** فهرست منابع قرآني **

پست توسط محب فاطمه »

 [font=Microsoft Sans Serif] بسم الله الرحمن الرحيم

** فهرست منابع قرآني **  
 


 سايت قراني مركز جهاني آل البيت عليهم السلام
[External Link Removed for Guests]

متن كامل قران با امكانات جستجو
[External Link Removed for Guests]

دانلود معجم الفاظ قرآن
[External Link Removed for Guests]

جستجو در قرآن
[External Link Removed for Guests]

سازمان فعاليتهاي قراني دانشجويان ايران
[External Link Removed for Guests]

متن قران باترجمه استاد حسين انصاريان
[External Link Removed for Guests]

متن كامل تفسير نمونه
[External Link Removed for Guests]

متن كامل تفسير الميزان
[External Link Removed for Guests]

متن كامل تفسير نور
[External Link Removed for Guests]

تلاوت قران كريم
[External Link Removed for Guests]

امثال القرآن
[External Link Removed for Guests]
 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 802
تاریخ عضویت: جمعه 28 دی 1386, 4:19 pm
سپاس‌های ارسالی: 1712 بار
سپاس‌های دریافتی: 2245 بار
تماس:

پست توسط محب فاطمه »

[align=center]قرآن شناسي
[External Link Removed for Guests]

راديو قرآن
[External Link Removed for Guests]

پايگاه مركز فرهنگ و معارف قرآن
[External Link Removed for Guests]

معرفي كتب قرآني
[External Link Removed for Guests]

معرفي مقالات قرآني
[External Link Removed for Guests]

پايان نامه هاي قرآني
[External Link Removed for Guests]

نرم افزارهاي قرآني
[External Link Removed for Guests]

پايگاه هاي قرآن پژوهي
[External Link Removed for Guests]

فرهنگ قرآن
[External Link Removed for Guests]

متن قرآن كريم با ترجمه استاد انصاريان
[External Link Removed for Guests]

قرآن مصور
[External Link Removed for Guests]

پخش صوت قرآن كريم
[External Link Removed for Guests] 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 802
تاریخ عضویت: جمعه 28 دی 1386, 4:19 pm
سپاس‌های ارسالی: 1712 بار
سپاس‌های دریافتی: 2245 بار
تماس:

پست توسط محب فاطمه »

 درس هايي از قرآن
[External Link Removed for Guests]

ورود به شهر قرآن
[External Link Removed for Guests]

پژوهشي در قرآن
[External Link Removed for Guests]

شبكه قرآن كريم (27 زبان )
[External Link Removed for Guests]

قرآن كريم
[External Link Removed for Guests]

قرآن و قرآن پژوهي
[External Link Removed for Guests]

علوم و معارف قرآن
[External Link Removed for Guests]

تفسير قرآن
[External Link Removed for Guests]

مؤسسه مكتب قرآن
[External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه usc.edu
[External Link Removed for Guests]

بخش قرآن - شبكه حوزه
[External Link Removed for Guests]
 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 802
تاریخ عضویت: جمعه 28 دی 1386, 4:19 pm
سپاس‌های ارسالی: 1712 بار
سپاس‌های دریافتی: 2245 بار
تماس:

پست توسط محب فاطمه »

  قرآن كريم
متن قرآن با اعراب، تفسير قرآن، كتاب و مقالاتي در زمينه قرآن، آموزش تجويد و ترتيل، دعاها و احاديث مربوط به قرآن و …
زبان: عربي
نشاني: [External Link Removed for Guests]

منابع قرآن در اينترنت
مقالاتي در خصوص قرآن، آداب قرائت قرآن، قرآن و علوم جديد، تاريخ قرآن، قرائت قرآن، ترجمه قرآن به يازده زبان دنيا و هفت ترجمه انگليسي
زبان: انگليسي
نشاني: [External Link Removed for Guests]

شبكه قرآن
تلاوت قرآن، متن قرآن همراه با سه ترجمه انگليسي، ترجمه قرآن به بيش از 15 زبان، جستجو در قرآن، تفسير، آشنايي با قرآن و قرآن و علوم جديد
زبان: انگليسي
نشاني: [External Link Removed for Guests]

الهدي
متن كامل قرآن همراه با قرائت، ارائه يك دوره قرائت قرآن براي انتقال به كامپيوتر شما، سه ترجمه انگليسي
زبان: انگليسي
نشاني: [External Link Removed for Guests]

قرآن در پايگاه usc.edu
آشنايي با قرآن، معجم مفهرس قرآن، جستجو در قرآن، آشنايي با سوره ها، قرآن و علوم جديد، تاريخچه گردآوري قرآن، راهكارهايي براي حفظ قرآن و سه ترجمه انگليسي
زبان: انگليسي
نشاني: [External Link Removed for Guests]

شبكه قرآن كريم
ترجمه قرآن به بيش از پانزده زبان زنده دنيا، الميزان و…
زبان: انگليسي، اردو
نشاني: [External Link Removed for Guests]

جستجو در قرآن
قرائت قرآن كريم به صورت ترتيل و نمايش همزمان قرآن با دو متن عربي و ترجمه انگليسي و ترجمه قرآن به چند زبان ديگر به همراه در جستجو در قرآن
زبان : عربي، انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

قرآن در پايگاه صدا و سيما
متن قرآن، چهار ترجمه فارسي و يك ترجمه انگليسي، يك دوره ترتيل، تواشيح، آموزش قرآن
زبان : فارسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

قرآن در پايگاه حوزه
متن قرآن با دو ترجمه فارسي و يك ترجمه انگليسي به همراه آشنايي با هر سوره، علوم قرآني، تفسير، كتابخانه قرآني، اديان و تمدنها در قرآن، تفسير موضوعي، دايره المعارف قرآني، قرآن و اهل بيت (ع)، خادمان قرآن و معرفي مؤسسات قرآني.
زبان : فارسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

قرآن در پايگاه آل البيت
متن قرآن، تفسير قرآن، علوم قرآن، كتابهاي مربوط به قرآن، تصاوير، حافظان و صوت قرآن.
زبان : فارسي، عربي و انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

قرآن پايگاه منتظر
قرآن در حديث، نمايش هم زمان متن، صوت و ترجمه فارسي آيت الله مكارم شيرازي با امكان تكرار آيات، مقالاتي درباره قرآن،
زبان : فارسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

قرآن در پايگاه اهل البيت عليهم السلام
متن كامل قرآن كريم همراه با ترجمه فارسي و 8 ترجمه به ساير زبان ها همراه با امكان استماع ترتيل آيات
زبان : فارسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]
 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 802
تاریخ عضویت: جمعه 28 دی 1386, 4:19 pm
سپاس‌های ارسالی: 1712 بار
سپاس‌های دریافتی: 2245 بار
تماس:

پست توسط محب فاطمه »

 كتابخانه قرآني
ارائه تعداد زيادي از كتابهاي تفسيري و علوم قرآني
زبان : فارسي، عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

ترجمه هاي قرآن كريم
ترجمه قرآن كريم به بيش از 30 زبان زنده دنيا
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

پايگاه جامعه القرآن
مطالبي درباره جامعه القرآن، معرفي حافظان قرآن، برنامه هاي حفظ و تعليم قرآن، برنامه دانشگاه براي حافظان فارغ التحصيل، عكسهايي از محمد حسين طباطبايي و …
زبان : عربي، انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه الاسلام
متن قرآن با 3 ترجمه انگليسي با قابليت جستجو
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

خدا و قرآن
سه ترجمه انگليسي قرآن، تفسير، مقالاتي درباره قرآن
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

كتب و مقالات قرآني
شامل چندين كتاب، چندين مقاله، چند سخنراني درباره قرآن
زبان : انگليسي، عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه سلام ايران
متن قرآن (عربي)، يك دوره ترتيل با صداي استاد پرهيزگار، قرائت تحقيق و پخش مستقيم راديو قرآن
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]
 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 802
تاریخ عضویت: جمعه 28 دی 1386, 4:19 pm
سپاس‌های ارسالی: 1712 بار
سپاس‌های دریافتی: 2245 بار
تماس:

پست توسط محب فاطمه »

  پايگاه طريق السماء
متن كامل قرآن كريم همراه با يك دوره ترتيل و تفسير، ارسال چندين آيه در روز به اعضاي پايگاه جهت حفظ قرآن كريم،
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

تاريخ قرآن
بحثهايي در تاريخ قرآن، قرآن در اسلام، تفسير روايي، نرم افزارهاي قرآني
زبان : فارسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

علوم و معارف قرآن
مقالاتي درباره: جايگاه قرآن، علوم قرآن، قرآن و اهل بيت، قرآن و تفسير، قرآن و فقه، نگارش تطبيقي بر قرآن و انجيل و چكيده پايان نامه هاي علوم قرآن
زبان : فارسي، انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

پخش قرآن پايگاه ahlanbi
ترتيل كامل قرآن كريم به صورت MP3 با صداي استاد حصري
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

آشنايي با قرآن
آشنايي اجمالي با قرآن و علوم قرآني در چندين صفحه
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

ترتيل قرآن
ترتيل كامل قرآن با صوت بيش از 150 قاري مشهور
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

كتابهاي قرآني
متن كامل تعداد قابل توجهي از تفاسير و كتابهاي قرآني
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

بحثهاي قرآني
شامل چندين مقاله درباره علوم مختلف قرآني
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

خانه قرآن
اطلاعاتي شامل ترتيل كامل سوره به سوره قرآن با صداي عبدالرحمن سديس، ترجمه، تفسير برخي از سوره ها، تصاويري از اماكن مقدسه.
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

تفسير الميزان
جستجو در قرآن، به همراه تفسير كامل الميزان (علامه طباطبايي)
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه فدك
تفسير آياتي درباره اهل بيت (ع) و مقالاتي درباره، تحريف قرآن و روايات شيعي، بررسي اعجاز گفتاري قرآن، فضيلت قرائت قرآن
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

ترتيل قرآن
يك دوره كامل ترتيل با صداي استاد پرهيزكار و يك دوره كامل با صداي استاد منشاوي همراه با ترجمه انگليسي قرآن
زبان : عربي، انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]
 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 802
تاریخ عضویت: جمعه 28 دی 1386, 4:19 pm
سپاس‌های ارسالی: 1712 بار
سپاس‌های دریافتی: 2245 بار
تماس:

پست توسط محب فاطمه »

 پايگاه تسنيم
مركز فعاليتها و پژوهش هاي قرآن و عترت: معرفي مركز تحقيقات قرآني، رساله هاي كارشناسي ارشد و دكترا در موضوعات علوم قرآني، آثار هنر اسلامي، اخبار قرآني ايران و جهان و متن كامل بيش از ده جلد كتاب در زمينه قرآن و معارف اسلامي.
زبان : فارسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

تفسير قرآن
تفسير بعضي از سوره هاي كوچك قرآن توسط امام موسي صدر (به صورت سخنراني)
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

ترجمه قرآن
ترجمه قرآن همراه با خلاصه تفسير طبري، قرطبي و ابن كثير با نظرهايي از صحيح بخاري
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

قرآن در شبكه پيروان اهل بيت عليهم السلام
تفسير سوره فجر، معجم مفهرس قرآني، گوش كردن به قرآن، نشانه عدم تناقض در قرآن و …
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

ترتيل قرآن
يك دوره ترتيل قرآن كريم
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

مؤسسه معارف اسلامي
معجزه پيامبر، مصونيت قرآن از تحريف، ترجمه و تفسير قرآن، انواع تفسير قرآن در اسلام و …
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

كتابهاي قرآني
تفسير صافي، تفسير البيان و چندين كتاب در زمينه علوم قرآني
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

قرآن براي نوجوانان
شامل كتابهايي كوچك و جذاب قرآني براي كودكان و نوجوانان
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

تفسير قرآن
سخنراني آقاي حيدر علي درباره تفسير بعضي از سوره هاي جزء 30 قرآن
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

ترتيل قرآن
ترتيل كامل قرآن كريم با صداي استاد سعد الغامدي با فرمت mp3 و قابليت دانلود
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

قرآن كريم در پايگاه النجات
مقالاتي درباره. چگونگي فهم قرآن، تزكيه و اعجاز علمي قرآن
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

ترتيل قرآن كريم
يك دوره كامل ترتيل قرآن كريم با صداي استاد پرهيزگار
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

ترتيل قرآن كريم
ترتيل قرآن كريم با صداي 14 قاري مشهور
زبان : عربي
نشاني : [External Link Removed for Guests]’anic/audio_recitation.html

تفسير الميزان
متن تفسير الميزان علامه طباطبايي تا سوره آل عمران به زبان انگليسي
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

حكايت هاي قرآني
مجموعه اي بيش از 45 حكايت قرآني
زبان : فارسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

قرآن براي كودكان
نقاشي هاي كودكان و نوجوانان با موضوع قرآن به صورت دسته بندي شده با امكان جستجو بر اساس نام نقاش يا موضوع نقاشي
زبان : فارسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

پايگاه “quran today”
ترجمه و تفسير انگليسي قرآن كريم توسط دكتر ظهور الحق به صورت كامل
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

تجويد قرآن
اطلاعاتي درباره روش آموزش تجويد، اشكالات عمومي، تجويد، قواعد تجويد، روش قرائت قرآن.
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

ترجمه قرآن كريم
متن كامل سه ترجمه قرآن كريم به زبان انگليسي
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

پايگاه قرآن كريم
متن كامل قرآن كريم همراه با ترجمه آن به 9 زبان زنده دنيا، پرسش و پاسخهايي درباره قرآن كريم.
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

پايگاه مجمع مطالعات قرآني
متن كامل قرآن همراه با 4 ترجمه انگليسي، متن كامل تفاسير القرطبي، الجلالين، التبيان و
الميزان، كتابهايي در زمينه قرآن، قرآن و علوم جديد، مقالاتي درباره تاريخ، زبان و
ساختار قران، ژورنالي در زمينه مطالعات قرآني.
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه al-islam.com
متن كامل قرآن همراه با ترجمه هاي انگليسي، فرانسوي، اندونزيايي، آلماني و مالايي، تفاسير قرآن شامل تفسير جلالين، طبرسي و قرطبي، ترتيل كامل حصري و حذيفي
برنامه هاي جامعي جهت نمايش همزمان متن، تفاسير و تلاوت هاي مذكور، فضائل قرائت قرآن و احكام تلاوت قرآن
زبان : عربي، انگليسي، فرانسوي، اندونزيايي، آلماني، تركي و مالايي.
نشاني : [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه شهر اسلامي (islamicity)
ترتيل كامل حصري همراه با نمايش متن كامل قرآن كريم، تحقيق آيه به آيه عبدالباسط، ترتيل كامل سعدالله خانمنشا و سديس، جستجوي فونتيكي و موضوعي قرآن، جستجو در ترجمه هاي انگليسي، فرانسوي، تركي، اسپانيايي و آلماني، 30 ترجمه مختلف قرآن به 22 زبان زنده دنيا و منابع قرآني در اينترنت
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

قرآن و اسلام در پايگاه متون مقدس (Sacred texts)
متن كامل قرآن كريم، ترجمه انگليسي قرآن توسط پالمر و پيكثال، متن عربي قرآن با حروف انگليسي
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

جستجوي پيشرفته قرآن
امكان جستجوي در متن قرآن با قابليت هاي فراوان از جمله: امكان جستجو از طريق شماره سوره و آيات امكان جستجوي واژه دقيق يا جزئي از واژه، امكان جستجوي چند واژه با استفاده از عملكردهاي منطقي بولين (AND OR NOT)، امكان جستجوي عبارت، امكان جستجو در ترجمه هاي انگليسي پيكثال، شعر علي، يوسف علي ، شاكر، راشد خليف و …
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

پايگاه قرآن
متن كامل قرآن كريم همراه با ترجمه هاي انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي، ايتاليايي و ژاپني، تفسير، اخبار و مطالب اسلامي
زبان : انگليسي
نشاني : [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه السنه (al-sunnah)
دو ترجمه انگليسي قرآن كريم همراه با 12 ترجمه زبان، نمايش متن و ترتيل قرآن به صورت هم زمان، تفسير آيت الكرسي، قرآن و علوم جديد، تاريخ قرآن و ديگر اطلاعات مفيد درباره قرآن
زبان : انگليسي، آلبانيايي، بوسنيايي، هلندي، فنلاندي، فرانسوي، اندونزيايي، مالزيايي، فيليپيني، اسپانيايي، تركي
نشاني : [External Link Removed for Guests]
 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 802
تاریخ عضویت: جمعه 28 دی 1386, 4:19 pm
سپاس‌های ارسالی: 1712 بار
سپاس‌های دریافتی: 2245 بار
تماس:

پست توسط محب فاطمه »

  پايگاه قرآن كريم
متن قرآن با اعراب، تفسير قرآن، كتاب و مقالاتى در زمينه قرآن، آموزش تجويد و ترتيل ، دعاها و احاديث مربوط به قرآن و ...
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

پايگاه قرآن
مقالاتى در خصوص قرآن، آداب قرائت قرآن، قرآن و علوم جديد، تاريخ قرآن، قرائت قرآن، ترجمه قرآن به يازده زبان دنيا و هفت ترجمه انگليسى
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

شبكه قرآن
تلاوت قرآن، متن قران همراه با سه ترجمه انگليسى، ترجمه قرآن به بيش از 15 زبان، جستجو در قرآن، تفسير، آشنايى با قرآن و قرآن و علوم جديد
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

پايگاه‏الهدى
متن كامل قرآن همراه با قرائت، ارائه يكدوره قرائت قرآن براى انتقال به‏كامپيوتر شما، سه ترجمه انگليسى
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه USC.EDU
آشنايى با قرآن، معجم مفهرس قرآن، جستجو در قرآن، آشنايى با سوره‏ها، قران و علوم جديد، تاريخچه گردآورى قرآن، راهكارهايى براى حفظ قران و سه ترجمه انگليسى
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

شبكه قرآن كريم
ترجمه قرآن به بيش از پانزده زبان زنده دنيا، الميزان و ...
زبان: انگليسى، اردو
نشانى: [External Link Removed for Guests]

جستجو در قرآن
قرائت قرآن كريم بصورت ترتيل و نمايش همزمان قرآن با دو متن عربى و ترجمه انگليسى و ترجمه قرآن به چند زبان ديگر به همراه در جستجو در قرآن
زبان: عربى، انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه صدا و سيما
متن قرآن، چهار ترجمه فارسى و يك ترجمه انگليسى، يكدوره ترتيل ، تواشيح، آموزش قرآن
زبان: فارسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه حوزه
متن قرآن با دو ترجمه فارسى و يك ترجمه انگليسى به همراه آشنايى با هرسوره، علوم قرآنى، تفسير، كتابخانه قرآنى، اديان و تمدنها در قرآن، تفسير موضوعى، دايرة‏المعارف قرآنى، قرآن و اهل بيت (عليهم السلام)، خادمان قرآن و معرفى موسسات قرآنى
زبان: فارسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه آل البيت
متن قرآن، تفسير قرآن، علوم قرآن، كتابهاى مربوط به قرآن، تصاوير، حافظان و صوت قرآن
زبان: فارسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه آل البيت
تلاوت قرآن با صداى اساتيد مختلف
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه آل البيت
علوم قرآنى، تفسير، حافظان قرآن، تصاوير، ترجمه قرآن و دعا
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

كتابخانه قرآنى
ارائه تعداد زيادى از كتابهاى تفسيرى و علوم قرآنى
زبان: فارسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

كتابخانه قرآنى
ارائه تعداد زيادى از كتب تفسيرى و كتابهايى درباره قرآن
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

كتابخانه قرآنى
ارائه تعداد زيادى از كتابها و مقالات تفسيرى و علوم قرآنى
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه الاسلام
متن قرآن با 3 ترجمه انگليسى با قابليت جستجو
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

خدا و قرآن
سه ترجمه انگليسى قرآن، تفسير، مقالاتى درباره قرآن
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

كتب و مقالات قرآنى
شامل چندين كتاب، چندين مقاله، چند سخنرانى درباره قرآن
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

كتب و مقالات‏قرآنى
شامل دو كتاب و يك سخنرانى درباره قرآن
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه سلام‏ايران
متن قرآن (عربى)، يكدوره ترتيل با صداى استاد پرهيزگار، قرائت تحقيق و پخش مستقيم راديو قرآن
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

پايگاه جامعه القرآن
مطالبي درباره جامعه القرآن , معرفي حافظان قرآن, برنانه هاي جفظ و تعليم قرآن ,برنانه دانشگاه براي حافظان فارغ التحصيل , عكسهايي ازمحمد حسين طباطبايي و ...
زبان: عربي , انگليسي
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن در پايگاه الحديث
بحثهايى در تاريخ قرآن، قرآن در اسلام، تفسير روايى، نرم افزارهاى قرآنى
زبان: فارسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن در پايگاه بلاغ
مقالاتى درباره: جايگاه قرآن، علوم قرآن، قرآن و اهل بيت، قرآن و تفسير، قرآن و فقه، نگارش تطبيقى بر قرآن و انجيل و چكيده پايان‏نامه‏هاى علوم قرآن
زبان: فارسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه بلاغ
جايگاه قرآن، شيعه، قرآن در اسلام، مفهوم قرآن و ...
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

قرآن كريم
آشنايى اجمالى با قرآن و علوم قرآنى در چندين صفحه
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

القرآن الكريم
نمايش متن قرآن كريم همراه قرائت با صداى محمد ايوب، حذيفى، سديس، مصطفى غربى و حصرى امكان جستجو در قرآن به صورت كلمه، آيه، صفحه و سوره، تفسير قرآن از تفاسير زبده التفسير، مختصر ابن كثير و تفسير الجلالين ، و ارائه معانى‏كلمات مشكل قرآن
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

كتابهاى قرآنى
متن كامل تعداد قابل توجهى از تفاسير و كتابهاى قرآنى
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بحثهاى قرآنى
شامل چندين مقاله درباره علوم مختلف قرآنى
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

معجم مفهرس قرآن كريم
جستجو در تمام آيات قرآن
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

تفسير الميزان
جستجو در قرآن، بهمراه تفسير كامل الميزان (علامه طباطبائى)
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

- بخش قرآن پايگاه فدك
تفسير آياتى درباره اهل بيت (عليهم السلام) و مقالاتى درباره، تحريف قرآن و روايات شيعى، بررسى اعجاز گفتارى قرآن، فضيلت قرائت قرآن
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

ترجمه قرآن
يكدوره كامل ترتيل با صداى استاد پرهيزكار و يكدوره كامل با صداى استاد منشاوى همراه با ترجمه انگليسى قرآن
زبان: عربى، انگليسى
نشانى: نشانى: [External Link Removed for Guests]

قرآن و حافظان آن
متن كامل قرآن كريم، برگه‏هايى زرين و نفيس از قرآن، معرفى حافظان قرآن كريم زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

تفسير قرآن
تفسير بعضى‏از سوره‏هاى كوچك قرآن توسط امام موسى صدر (بصورت سخنرانى)
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

ترجمه قرآن
ترجمه قرآن‏همراه با خلاصه تفسير طبرى، قرطبى و ابن كثير با نظرهايى از صحيح بخارى
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

قرآن در شبكه پيروان اهل بيت (عليهم السلام)
تفسير سوره حمد، معجم مفهرس قرآنى، گوش كردن به قرآن، نشانه عدم تناقض در قرآن و...
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

ترتيل قرآن
يكدوره ترتيل قرآن كريم
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

بخش قرآن پايگاه نداء الثقلين
معجزه پيامبر، مصونيت قرآن از تحريف، ترجمه و تفسير قرآن، انواع تفسير قرآن در اسلام و ...
زبان: انگليسى
نشانى:www.nidanet.com/nidanet/quran/quran.htm

تفسير قرآن
تفسير البيان و چندين كتاب در زمينه علوم قرآنى
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

قرآن براى نوجوانان
شامل‏كتابهايى كوچك و جذاب قرآنى براى كودكان و نوجوانان
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

تفسير قرآن
سخنرانى آقاى حيدر على درباره تفسير بعضى از سوره‏هاى جزء 30 قرآن
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

مقالات
مقالاتى درباره فساد در قرآن كريم، بحث قرآنى در پيش مسيحيان
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

قرآن كريم در پايگاه النجات
مقالاتى درباره: چگونگى فهم قرآن، تزكيه و اعجاز علمى قرآن
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

ترتيل قرآن كريم
يكدوره كامل ترتيل قرآن كريم با صداى استاد پرهيزگار
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

ترتيل قرآن كريم
قرائت ترتيل قرآن كريم با صداى 14 قارى مشهور
زبان: عربى
نشانى: [External Link Removed for Guests] recitation.html

تفسير الميران
متن تفسير الميزان علامه طباطبائى تا سوره آل عمران به زبان انگليسى
زبان: انگليسى
نشانى: [External Link Removed for Guests]

ترجمه قرآن
ترجمه قرآن به زبان فرانسوى
زبان: فرانسه
نشانى: [External Link Removed for Guests]

پايگاه بچه هاي قرآن
نقاشي هاي كودكان و نوجوانان با موضوع قرآن به صورت دسته بندي شده با امكان جستجو براساس نام نقاش يا موضوع نقاشي
زبان: فارسي
نشانى: [External Link Removed for Guests]
 
ارسال پست

بازگشت به “معرفی پايگاه ها”