« آيات قرآن کريم درباره امیرالمؤمنین علي(ع) و خاندان ایشان »

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

« آيات قرآن کريم درباره امیرالمؤمنین علي(ع) و خاندان ایشان »

پست توسط محدثه »

. تصویر  [FONT=Times New Roman]« آيات قرآن درباره امام علي(ع) و خاندان ایشان »  
[FONT=Times New Roman]الف )  [FONT=Times New Roman]« فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئک رفيقا »  [30]   «...اين گروه با کساني خواهند بود که خدا نعمتش را بر آنان تمام کرده است؛

يعني پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان. خوب رفيقاني هستند اينان . »
 
ــ داود بن سليمان مي گويد:
  « علي بن موسي الرضا(ع) از پدرانش، از علي(ع) براي من روايت کرد که پيامبر درباره اين آيه فرمود:

  مراد از من النبيين محمد(ص) است

  و مراد از من الصديقين علي بن ابي طالب(ع)،

  و مراد از من الشهداء حمزه،

  و مراد از من الصالحين حسن(ع) و حسين(ع)،

  و مراد از حَسُن اولئک رفيقا قائم آل محمد(عج) است . » [31]
_____________________________________

[30]. سوره نساء، آيه 69.
[31]. بحراني، سيد هاشم، البرهان في تفسيرالقرآن، ج 1، ص 393

.
آخرین ويرايش توسط 3 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.


[FONT=Times New Roman]ب )   [FONT=Times New Roman]« و اذا جاءک الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليکم کتب ربکم علي نفسه الرحمه »  [32]  
 « و هر گاه کساني که به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند، بگو: سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است. » 
از ابن عباس نقل شده است که اين آيه در حق علي بن ابي طالب(ع) و حمزه و جعفر و زيد نازل شده است. [33]
_________________________________

[32]. سوره انعام، آيه 54.
[33]. فرات کوفي، تفسير فرات الکوفي، ص 42.
آخرین ويرايش توسط 1 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]ج ) 

 [FONT=Times New Roman]« ...و علي الاعراف رجال يعرفون کلا بسيماهم »  [34] 
 « و بر اعراف مرداني هستند که هر يک را به سيمايشان مي شناسند. » 
ــ « ثعلبي » در تفسير اين آيه از « ابن عباس » چنين روايت کرده است:


اعراف جايگاه بلندي از صراط است که عباس و حمزه و علي بن ابي طالب(ع) و جعفر طيار بر بلنداي آنند

و دوستدارانشان را به نور سيما مي شناسند و دشمنانشان را به تيرگي چهره . [35]
___________________________________

[34]. سوره اعراف، آيه 46.
[35]. ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص 101.

.
آخرین ويرايش توسط 1 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.

[font=Times New Roman]د ) 


 [font=Times New Roman]«‌ ثم انزل الله سکينته علي رسوله و علي المؤمنين »   [36]  

 « خداوند ، آرامش خود را بر پيامبر و مؤمنانش نازل کرد. » ــ‌ از ضحاک بن مزاحم نقل شده است که :

اين آيه در حق کساني نازل شد که همراه رسول خدا (ص) استوار باقي ماندند : علي و عباس و چند نفر از بني هاشم . [37]
________________________________

[36]. سوره توبه، آيه 26.
[37]. طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان، ج 3، ص 17.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]هـ )  

 [FONT=Times New Roman]« انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا

و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون »
 
[38]  

 « مؤمنان واقعي کساني هستند که به خدا و پيامبرش ايمان آورده اند و هرگز ترديدي به خود راه نداده اند
و با مال ها و جان هاي خويش در راه خدا جهاد کرده اند ؛ اينان راستگويانند. »
 


« ابن عباس » مي گويد :

  مراد از آيه انما المؤمنون الذين آمنوا... اين است که اين گروه ، خدا و رسول او را تصديق کردند و هرگز در ايمان خود دچار ترديد نشدند.

  اين آيه در حق علي بن ابي طالب(ع) و حمزه بن عبدالمطلب و جعفر طيار نازل گرديد.

  جمله و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله ، يعني با جان و مال خود در راه خدا و طاعت او جهاد کردند و خداوند سبحان با عبارت

  اولئک هم الصادقون صدق و وفاي آنها را تأييد فرمود. [39]_______________________________

[38]. سوره حجرات، آيه 15.
[39]. حاکم حکساني، شواهدالتنزيل، ج 2، ص 86
آخرین ويرايش توسط 1 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]و ) 
 [FONT=Times New Roman]«‌ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا »  [40] 
 « در بين مؤمنان مرداني هستند که به پيماني که با خدا بستند، صادقانه وفا کردند؛ برخي از آنها جانشان را فدا کردند

و برخي منتظرند، و هيچ تبديل و دگرگوني ايجاد نکردند. »
 « حافظ ذهبي »‌ در اين باره مي گويد:

  علي(ع) بر فراز منبر مسجد کوفه بود که از او پرسيدند:

  ــ‌ آيه من المؤمنين رجال... در حق چه کساني نازل شده است ؟

  ــ‌ او گفت خدايا ببخش ، اين آيه در حق من و عمويم حمزه و عموي ديگرم عبيده بن حارث بن عبدالمطلب نازل شد. عبيده جانش را فدا کرد

  و در جنگ بدر به شهادت رسيد. حمزه نيز جانش را فدا کرد و در جنگ احد به شهادت رسيد و من اکنون انتظار مي کشم تا شقي ترين فرد اين امت،

  اين را از اين ( اشاره به محاسن و سر ) رنگين کند ؛ عهدي که حبيبم ابوالقاسم مرا از آن آگاه کرده است. [41]
_____________________________________

[40]. سوره احزاب، آيه 23
[41]. فيروزآبادي، سيد مرتضي، فضائل الخمسه، ج 1، ص 287، به نقل از: ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص 80؛
شبلنجي حنفي، نورالابصار، ص 97، به نقل از: ابن صباغ، الفصول المهمه.
آخرین ويرايش توسط 1 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]ز) 
 [FONT=Times New Roman]« أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه کمن متّعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين »  [42]  

 « آيا کسي که به او وعده نيکو داده ايم و به آن خواهد رسيد،همانند کسي است که به او متاع دنيا داده ايم،

ولي در روز قيامت از احضارشدگان خواهد بود؟ »
 


ــ از « مجاهد » نقل شده است که :

  آيه « أفمن وعدناه وعدا حسنا... » در حق علي (ع) و حمزه نازل شده

  و مراد از « کمن متّعناه متاع الحياه الدنيا » ابوجهل است. [43]___________________________

[42]. سوره قصص، آيه 61.
[43]. حاکم حسکاني، شواهدالتنزيل، ج 1، ص 437.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن کريم درباره امام علي(ع) و خاندان ایشان »

پست توسط محدثه »

.
. [FONT=Times New Roman]« بسم الله الرحمن الرحیم »  


با سلام خدمت کاربران محترم

مطالبی که در این تاپیک ارائه شد ، برگرفته از کتاب گران قدر [FONT=Times New Roman]« علیٌ (علیه السلام) فی القرآن »   [FONT=Times New Roman]تألیف علامه سید مرتضی عسکری (ره)  هست

که برای مطالعه بخش های دیگر کتاب می توانید به تاپیک های زیر مراجعه بفرمایید . ( روی نام تاپیک مورد نظر کلیک کنید . )

موفق باشید


 
« آيات قرآن کريم درباره امیرالمؤمنین امام علي (ع) »


« آيات قرآن کریم درباره ولایت »


« آيات قرآن کريم درباره اهل بيت(ع) »


« آيات قرآن کريم درباره امیرالمؤمنین امام علي(ع) و شيعيان ايشان »


« آيات قرآن درباره محبت و ولايت امیرالمؤمنین امام علي(ع) »


« آيات قرآن درباره پيشگامي امیرالمؤمنین امام علي(ع) در اسلام »


« آيات قرآن درباره دشمنان امیرالمؤمنین امام علي (ع) »


« آيات قرآن درباره جهاد امیرالمؤمنین امام علي (ع) »


« آيات قرآن کریم درباره علم امیرالمؤمنین امام علي(ع) »


« آيات قرآن درباره همراهی امیرالمؤمنین امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »


« آيات قرآن درباره مقام امیرالمؤمنین امام علي (ع) در قيامت » 


.
 
تصویر 
New Member
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 22 اسفند 1387, 12:27 am
سپاس‌های ارسالی: 1 بار

Re: « آيات قرآن کريم درباره امیرالمؤمنین علي(ع) و خاندان ایشان »

پست توسط sharifmousavi »

ممنون از حديث زيبايي كه قرار داديد.
اجرتتون با اميرالمومنين
Member
Member
نمایه کاربر
پست: 51
تاریخ عضویت: چهارشنبه 12 آبان 1389, 12:49 pm
محل اقامت: كره زمين
سپاس‌های ارسالی: 34 بار
سپاس‌های دریافتی: 75 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن کريم درباره امیرالمؤمنین علي(ع) و خاندان ایشان »

پست توسط hrsn1063 »

وجودنام مبارك حضرت امير در قرآن براي مشاهده به آدرس زير برويد
قرآن كريم - سوره زخرف - آيه ي 4
  شيخ جعفر مجتهدي درپاسخ سوالي در باب فلسفه نوروز مي فرمايند : [HIGHLIGHT=#ffc000]روز عید غدیر كه نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حضرت مولا علی (علیه‌السلام) را به جانشینی خود معرفی كردند، مصادف بوده است با روز جمعه‌ای كه اول فروردین بوده است.  بحار: ج 56 ص 91. المهذب البارع: ج 1 ص 194 ص 195. طهارة شيخ انصارى: ص  


كشكول شيعه : [External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “امام شناسی”