« آيات قرآن درباره دشمنان امیرالمؤمنین امام علي (ع) »

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

« آيات قرآن درباره دشمنان امیرالمؤمنین امام علي (ع) »

پست توسط محدثه »

.
 تصویر 

 [FONT=Times New Roman]« آيات قرآن درباره دشمنان امام علي (ع) »  
[FONT=Times New Roman]الف)  
 [FONT=Times New Roman]« والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير مااکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبينا »  [44]  
 « کساني که مردان و زنان مؤمن ر ا، بدون آنکه کاري کرده باشند، آزار مي دهند، بهتان و گناه آشکاري را به دوش کشيده اند. »  
ــ از مقاتل نقل شده است که اين آيه در حق علي بن ابي طالب(ع) نازل شد [45] چرا که گروهي از منافقان او را مي آزردند.
_____________________________________

[44]. سوره احزاب، آيه 58.
[45]. واحدي نيشابوري، اسباب النزول، ص 273.
آخرین ويرايش توسط 2 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.[FONT=Times New Roman]ب)  

 [FONT=Times New Roman]« انّ الذين أجرموا کانوا من الذين يضحکون و اذا مرّوا بهم يتغامزون »  [46]  

 « گناه کاران همواره به مؤمنان مي خنديدند ، و چون بر آنها مي گذشتند ، ايشان را به ريشخند مي گرفتند. » ــ زمخشري مي گويد:

  گفته شده است که علي بن ابي طالب(ع) با جمعي از مسلمانان وارد مجلسي شدند و منافقان آنها را مسخره کردند

  و به آنها خنديدند و به آنها اشاره کردند و بعد به نزد ياران خود رفتند و گفتند : امروز اصلع را ديديم .

  پيش از آنکه علي نزد رسول خدا(ص) برسد، اين آيه نازل شد. [47]_______________________________

[46]. سوره مطففين، آيه 30-29.
[47]. زمخشري، محمد بن عمر، الکشاف؛ فخر رازي، التفسيرالکبير در تفسير آيه مذکور.
آخرین ويرايش توسط 1 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]ج)  

 [FONT=Times New Roman]
« فلما رأوه زلفه سيئت وجوه الذين کفروا... »
  [48]  
 « هنگامي که آن را از نزديک ببينند، چهره کافران زشت شود. » ــ از اعمش نقل شده است که درباره اين آيه گفت:

هنگامي که کافران ، مقام علي بن ابي طالب(ع) را ببينند، چهره شان زشت گردد. [49]___________________________________
[48]. سوره ملک، آيه 27.
[49]. حاکم حسکاني، شواهدالتنزيل، ج 2، ص 265.
آخرین ويرايش توسط 1 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]د) 

 [FONT=Times New Roman]« فستبصر و يبصرون بايّکم المفقون »  [50] 
 « به زودي مي بيني و مي بينند که کدام يک از شما شيفته و مفتونند. » 
ــ از کعب بن مسعود و عبدالله بن مسعود در اين باره چنين نقل شده است:

  از رسول خدا(ص) درباره علي(ع) پرسيدند . فرمود : « علي در اسلام پيشروترين شما ، در ايمان کامل ترين شما ، در علم داناترين شما ،

  در حلم برترين شما و در خشم براي خدا خشمناک ترين شما است. علمم را به او آموختم و رازم را به او سپردم و کارم را به او واگذاشتم.

  او جانشين من در خانواده، و امين من در ميان امت است. »

  برخي از قريشيان گفتند: « به راستي که علي(ع) ، رسول خدا(ص) را شيفته و مفتون خود کرده است ؛ به گونه اي که هيچ عيبي در او نمي بيند. »

  و خداوند متعال اين آيات را فرستاد: فستبصر و يبصرون بأيکم المفتون . [51]__________________________________

[50]. سوره قلم، آيه 5 - 6.
[51]. حاکم حسکاني، شواهدالتنزيل، ج 2، ص 267.
آخرین ويرايش توسط 1 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]هـ) 


 [FONT=Times New Roman]« سأل سائل بعذاب واقع للکافرين ليس له دافع »  [52]  
 « درخواست کننده اي تقاضاي عذابي حتمي کرد؛ عذابي که براي کافران است و بازدارنده اي ندارد. » ــ امام صادق(ع) از امام علي(ع) چنين نقل فرموده است:

  هنگامي که رسول خدا(ص)، علي(ع) را در غدير خم به جانشيني خود منصوب کرد و فرمود : هر که من مولاي اويم، اين علي مولاي اوست، اين فرموده در شهرها پخش شد،

  و نعمان بن حرث فهري نزد رسول خدا(ص) آمد و گفت، از سوي خدا فرمانمان دادي تا لا اله الا الله بگوييم و تو را رسول خدا بدانيم، دستورمان دادي تا جهاد کنيم و حج بگزاريم و

  نماز به جاي آوريم و زکات بپردازيم و روزه بگيريم، ما همه اينها را از تو پذيرفتيم، ولي تو راضي نشدي تا اين جوان را جانشين خود ساختي و گفتي هر که من مولاي اويم، اين علي

  مولاي او است، اين خواست تو است يا فرمان خدا است؟

  پيامبر (ص) فرمود: سوگند به خدايي که معبودي جز او نيست، اين کار از سوي خدا است.

  نعمان روي برتافت و در همان حال مي گفت: خدايا، اگر اين حق است و از سوي تو است، پس، از آسمان بر ما سنگي ببار يا عذاب دردناکمان فرود آر!

  خداوند سنگي رها کرد و او را کشت و اين آيات را فرستاد: سأل سائل بعذاب... . [53]
______________________________________

[52]. سوره معارج، آيه 2-1.
[53]. طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسيرالقرآن، در تفسير آيات مذکور.
آخرین ويرايش توسط 1 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]و) 

 [FONT=Times New Roman] « و لتعرفنّهم في لحن القول »   [54] 
 « آنها را از نحوه سخنشان مي شناسي. » 
ــ از ابوسعيد خدري نقل شده است که مراد خداي عزوجل از اين آيه، کينه منافقان از علي بن ابي طالب(ع) است . [55]

_________________________________

[54]. سوره محمد، آيه 30.
[55] ابن مغازلي، مناقب علي بن ابي طالب، ص 80.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره دشمنان امام علي (ع) »

پست توسط محدثه »

[FONT=Times New Roman]ز) 

 [FONT=Times New Roman]« أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقاً لا يستوون »  [56]

« آيا مؤمن همانند فاسق است؟ نه، هرگز برابر نيستند. » ــ ابن عباس مي گويد:

علي(ع) و وليد بن عقبه معارضه کردند.
وليد گفت: من نيزه ام از تو تيزتر، زبانم از تو رساتر، و جايگاهم در سپاه از تو فراگيرتر است.
علي به او گفت: ساکت شو اي فاسق! و خداوند اين آيه را فرستاد: أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقاً لا يستوون [57] .________________________

[56]. سوره سجده، آيه 18.
[57]. حاکم حسکاني، شواهدالتنزيل، ج 1، ص 446؛ واحدي نيشابوري، اسباب النزول، ص 263.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره دشمنان امام علي (ع) »

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]ح)  
[FONT=Times New Roman]« ألقيا في جهنّم کلّ کفّار عنيد »  [58]

« در جهنم افکنيد هر ناسپاس کينه توز را. » 
ــ از شريک بن عبدالله درباره اين آيه چنين نقل شده است:

نزد اعمش بودم که بيمار بود. ابو حنيفه و ابن شبرمه و ابن ابي ليلي نزد او آمدند و گفتند: اي ابومحمد، تو اکنون در واپسين روزهاي عمر دنيا و در آستانه آخر

عمر هستي.تو همواره درباره علي بن ابي طالب احاديث آنچناني را روايت مي کردي. اينک از آن کار به خدا باز گرد و توبه کن!

اعمش گفت: مرا تکيه دهيد! و چون تکيه داد، گفت: ابومتوکل ناجي از ابوسعيد خدري براي ما روايت کرد که رسول خدا(ص) فرمود: چون روز قيامت شود،

خداي متعال به من و علي مي فرمايد: در جهنم افکنيد دشمنانتان را و به بهشت درآوريد دوستانتان را؛ و اين، همان سخن خداي سبحان است که فرمود: ألقيا في

جهنم کل کفار عنيد.


ابو حنيفه به همراهانش گفت: برخيزيد برويم تا چيزي شديدتر از اين نگويد [59] .________________________
[58]. سوره ق، آيه 24.
[59] . حاکم حسکاني، شواهدالتنزيل، ج 2، ص 189.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره دشمنان امام علي (ع) »

پست توسط محدثه »

.
. [FONT=Times New Roman]« بسم الله الرحمن الرحیم »  


با سلام خدمت کاربران محترم

مطالبی که در این تاپیک ارائه شد ، برگرفته از کتاب گران قدر [FONT=Times New Roman]« علیٌ (علیه السلام) فی القرآن »   [FONT=Times New Roman]تألیف علامه سید مرتضی عسکری (ره)  هست

که برای مطالعه بخش های دیگر کتاب می توانید به تاپیک های زیر مراجعه بفرمایید . ( روی نام تاپیک مورد نظر کلیک کنید . )

موفق باشید


 
« آيات قرآن کريم درباره امیرالمؤمنین امام علي (ع) »


« آيات قرآن کریم درباره ولایت »


« آيات قرآن کريم درباره اهل بيت(ع) »


« آيات قرآن کريم درباره امیرالمؤمنین امام علي(ع) و شيعيان ايشان »


« آيات قرآن کريم درباره امیرالمؤمنین امام علي(ع) و خاندان ایشان »


« آيات قرآن درباره محبت و ولايت امیرالمؤمنین امام علي(ع) »


« آيات قرآن درباره پيشگامي امیرالمؤمنین امام علي(ع) در اسلام »


« آيات قرآن درباره جهاد امیرالمؤمنین امام علي (ع) »


« آيات قرآن کریم درباره علم امیرالمؤمنین امام علي(ع) »


« آيات قرآن درباره همراهی امیرالمؤمنین امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »


« آيات قرآن درباره مقام امیرالمؤمنین امام علي (ع) در قيامت » 


.
 
تصویر 
ارسال پست

بازگشت به “امام شناسی”