«آيات قرآن درباره همراهی امیرالمؤمنین علي(ع) با پیامبر (ص) »

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

«آيات قرآن درباره همراهی امیرالمؤمنین علي(ع) با پیامبر (ص) »

پست توسط محدثه »

[FONT=Times New Roman] تصویر 
 . 
 
 [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]« آيات قرآن درباره همراهی امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman].   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman].   [FONT=Times New Roman].   [FONT=Times New Roman].   [FONT=Times New Roman].   [FONT=Times New Roman].   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]الف)   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Times New Roman]   [FONT=Tahoma,sans-serif][FONT=Times New Roman] « و ان تظاهرا عليه فان اللَّه هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين »  (89)     . [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Tahoma,sans-serif][FONT=Tahoma,sans-serif]    [FONT=Tahoma,sans-serif][FONT=Tahoma,sans-serif]    [FONT=Tahoma,sans-serif][FONT=Tahoma,sans-serif]« اگر عليه پيامبر همدست شويد، خداوند خود ياور او است و جبرئيل و صالح مؤمنان... »    [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     .  >  >  .  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ــ رسول خدا(ص) فرمود:      [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]     [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]« صالح مؤمنان ، علي بن ابي طالب (ع) است » (90)     [FONT=Tahoma,sans-serif]   .  _________________________  89 .  [FONT=Tahoma,sans-serif]سوره تحريم، آيه 4.     [FONT=Tahoma,sans-serif]90 .  [FONT=Tahoma,sans-serif]متقي هندي، علي، کنزالعمال، ج 1،      
آخرین ويرايش توسط 1 on محدثه, ويرايش شده در 0.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]ب)  
[FONT=Times New Roman]« واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري و أشرکه في أمري »  [91] 
 « براي من از خاندانم وزيري قرار ده؛ برادرم هارون را. پشتم را به او محکم کن، و او را در کارم شريک ساز. » 
ــ از اسماء بنت عميس چنين نقل شده است:

از رسول خدا(ص) شنيدم که مي گفت: پروردگارا ، من همان را مي گويم که برادرم موسي گفت: « خدايا، براي من وزيري از خاندانم قرار ده.

برادرم علي را.پشتم را بدو محکم کن و او را در کارم شريک ساز ... . » [92]__________________________

[91]. سوره طه، آيه 32-29.
[92]. طبري، محب الدين، رياض النضره، ج 2، ص 163.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره همراهی امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]ج)  
[FONT=Times New Roman]« و قل رب أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصيرا »  [93] 
 « بگو: پروردگارا، مرا صادقانه بياور و صادقانه ببر و از سوي خود برايم نيرويي ياري کننده قرار ده. » 


ــ ابن عباس مي گويد:

به خدا سوگند که خداوند دعاي پيامبرش را اجابت فرمود و علي بن ابي طالب (ع) را به او عطا کرد؛ نيرويي ياري کننده در برابر دشمنانش. [94]


______________________________

[93]. سوره اسراء، آيه 80.
[94]. حاکم حسکاني، شواهدالتنزيل، ج 1، ص 349.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره همراهی امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]د)   [FONT=Times New Roman]« ... و جنّات من أعناب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقي بماء واحد... »  [95] 
 « باغ هايي از انگور و کشتزارها و نخل هايي تک ريشه و چندريشه، که همگي از يک آب سيراب مي شوند. » 
ــ جابر بن عبداللَّه مي گويد:

شنيدم که پيامبر(ص) به علي(ع) مي فرمود: يا علي، مردم از ريشه هاي گوناگونند و من و تو از يک ريشه.

رسول خدا(ص) آن گاه اين آيه را تلاوت کرد: و جنات من أعناب ... . [96]


______________________________

[95]. سوره رعد، آيه 4.
[96]. حاکم نيشابوري، المستدرک علي الصحيحين، ج 2، ص 241.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره همراهی امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]هـ) 
 [FONT=Times New Roman]« أفمن کان علي بيّنه من ربّه و يتلوه شاهد منه »  [COLOR=#632423][97]   
 « آيا کسي که دليل روشني از پروردگار خويش دارد، و به دنبال آن، شاهدي درستِي آن را گواهي دهد با کسي که دليلي ندارد برابر است. » 

ــ عباد بن عبداللَّه از علي (ع) نقل کرده است که منظور از« أفمن کان علي بينه من ربه » ، رسول خدا(ص)

و منظور از « شاهد در يتلوه شاهد منه » ، من هستم [98] .


_____________________________

[97]. سوره هود، آيه 17.
[98]. حاکم حسکاني، شواهدالتنزيل، ج 1، ص 276.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره همراهی امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]و )  

[FONT=Times New Roman]« هو الذي أيّدک بنصره و بالمؤمنين »  [99] 
 « او همان کسي است که تو را با ياري خود و مؤمنان تأييد کرد » 
ــ از ابوهريره چنين نقل شده است:

رسول خدا(ص) فرمود: در شبي که به سوي آسمانم مي بردند ، ديدم که بر عرش نوشته شده بود:

هيچ معبودي جز من، تنها و يگانه، وجود ندارد. هيچ شريکي براي من نيست.

محمد بنده و رسول من است. او را به وسيله علي تأييد کردم. [100]
_____________________________

[99]. سوره انفال، آيه 62.
[100]. گنجي شافعي، کفايهالطالب، ص 234؛ متقي هندي، علي، کنزالعمال، ج 6، ص 158.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره همراهی امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]ز )  

[FONT=Times New Roman]« و في ذلک فليتنافس المتنافسون »  [102] 
 «و در اين راه است که پيشي گيرندگان بايد پيشي بگيرند. »  
ــ جابر انصاري در اين باره مي گويد:

پيامبر (ص) در غزوه طائف علي را فراخواند و با او نجوا کرد.

سپس فرمود: اي مردم، شما مي گوييد من با علي نجوا کردم. نه ، من با او نجوا نکردم ،

بلکه خدا با او نجوا کرد: و في ذلک فليتنافس المتنافسون [103]
_____________________________

[102]. سوره مطففين، آيه 26.
[103]. حاکم حسکاني، شواهدالتنزيل، ج 2، ص 325.

 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره همراهی امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]ح )  

[FONT=Times New Roman]« يا ايها النبي حسبک اللَّه و من اتبعک من المؤمنين »  [104]  «اي پيامبر، خداوند و مؤمناني که از تو پيروي مي کنند، تو را بسند . »  
ــ از امام صادق(ع) نقل شده است که اين آيه در حق علي(ع) نازل شده است. [105]
_____________________________

[104] . سوره انفال، آيه 64.
[105] . بحراني، سيد هاشم، البرهان في تفسيرالقرآن، در تفسير آيه مذکور.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره همراهی امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]ط )  

[FONT=Times New Roman]« قل هذه سبيلي أدعوا الي اللَّه علي بصيره أنا و من اتبعني »  [106] 
 « بگو: اين راه من است. من و پيروانم با بصيرت کامل به سوي خدا فرا مي خوانيم. »  
ــ امام باقر(ع) فرمودند :

مراد از « من اتبعني » ، علي بن ابي طالب(ع) است. [107]
_____________________________

[106] . سوره يوسف، آيه 184.
[107] . فرات کوفي، تفسير فرات الکوفي، در تفسير آيه مذکور.
 
تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
نمایه کاربر
پست: 1950
تاریخ عضویت: جمعه 23 شهریور 1386, 2:57 am
سپاس‌های ارسالی: 2988 بار
سپاس‌های دریافتی: 5531 بار
تماس:

Re: « آيات قرآن درباره همراهی امام علي (ع) با پیامبر و یاری او »

پست توسط محدثه »

.

[FONT=Times New Roman]ی )  

[FONT=Times New Roman]« و قل جاء الحق و زهق الباطل انّ الباطل کان زهوقا »  [108] 
 « بگو حق آمد و باطل نابود شد. حقا که باطل نابود شدني است . »  
ــ جابر بن عبداللَّه در اين باره مي گويد:

علي(ع) فرمود: با پيامبر وارد مکه شديم در آنجا 360 بت بود که پرستش مي شد. پيامبر دستور داد تا همه را واژگون کنند. بر بام کعبه

نيز بتي بود که آن را هُبَل مي گفتند. رسول خدا(ص) به امام علي(ع) نگاه کرد و فرمود: تو بر دوش من بالا مي روي، يا من بر دوش تو

بالا روم تا هبل را از بامکعبه فرواندازيم؟ علي گفت: يا رسول اللَّه، من بر دوش شما بالا مي روم. پيامبر خم شد و من بر دوش آن حضرت

رفتم. سوگند به آنکه دانه را شکافت و انسان را آفريد، اگر مي خواستم آسمان را لمس کنم با دست خود لمس مي کردم. سپس هبل را از

بام کعبه فرو انداختم، و خداوند سبحان اين آيه را نازل فرمود:و قل جاء الحق... .آنگاه رسول خدا(ص) وارد بيت اللَّه شد و دو رکعت نماز به جاي آورد . [109]
_____________________________

[108] . سوره اسراء، آيه 81.
[109] . بحراني، سيد هاشم، البرهان في تفسيرالقرآن، در تفسير آيه مذکور.
 
تصویر 
ارسال پست

بازگشت به “امام شناسی”