تفاوتهای زبانی و قومی انسانهادر نگاهی کوتاه به قرآن مجید و ک

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
New Member
New Member
پست: 6
تاریخ عضویت: دوشنبه 10 فروردین 1388, 4:54 pm
سپاس‌های دریافتی: 5 بار

تفاوتهای زبانی و قومی انسانهادر نگاهی کوتاه به قرآن مجید و ک

پست توسط baseri »

  بسم الله الرحمن  
 
 تفاوتهای زبانی و قومی انسانها
   نگاهی کوتاه به قرآن مجید و کتاب  
  
   از مسائل مهمی که کتاب مقدس شناسان با آن مواجه اند مسئله تطبیق بعضی از بند  (  )   مقدس با واقعیتهای تاریخی و علمی و عقلی است  .   بزرگی در عالم یهودیت و بیشتر مسیحیت بوده و هستند که نسبت به این مسئله بسیار مهم عکس العمل نشان داده اند منتقدینی مثل اسپینوزا اشکالات مهمی را به کتاب مقدس گرفته  . 
   این نوشتار به سراغ یکی از این اشکالات می پردازیم و توجهاتی را طرح می  . 
   ابتدا نگاهی کوتاه به قرآن مجید می اندازیم و مسئله اختلاف زبان و نژادی را بررسی می   [COLOR=#7f0000]. 
   کلام الله مجید چنین می   [COLOR=#7f0000]: 

  َمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِى ذَ لِكَ لَأَيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ  (   )  

 و از نشانههاى الهى، آفرينش آسمانها و زمين، و تفاوت زبانها و رنگهاى شماست؛ همانا در اين امر براى دانشمندان نشانههايى قطعى است .. " سوره روم آیه  22". 
    [COLOR=#7f0000]:(  تفسیر نور )  
 [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]1-   [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]آفرينش آسمانها و زمين،از نشانههاى قدرت بىپايان الهى است. «و من آياته خلق السموات و الارض [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]»
2-
تفاوت نژادها و زبانها، راهى براى خداشناسى است. «و من آياته... اختلاف السنتكم و الوانكم [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]»
3-
هر زبانى براى خود ارزش و اصالت دارد و تغيير آن نه كمال است و نه لازم. (هيچ كس حقّ ندارد نژادها و زبانهاى ديگر را تحقير نمايد.) «و من آياته... اختلاف السنتكم و الوانكم [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]»
4-
يكسان بودن شكل و رنگ همهى انسانها با ابتكار و نوآورى و بديع بودن خداوند سازگار نيست. «و من آياته اختلاف السنتكم [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]...»
5 -
انسان عالم و فهميده، از اختلاف رنگها و زبانها به معرفت الهى مىرسد ولى جاهل، رنگ و زبان را وسيلهى تحقير و تفاخر قرار مىدهد. «للعالمين [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]» 
 [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]*   [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]قرآن اختلاف زبانی و نژادی را هم ردیف با خلق آسمانها و زمین مطرح کرده و این عظمت و بزرگی این مسئله را می رساند. همانطور که در تفکر در خلقت آسمانها و زمین نشانه های بزرگی وجود دارد همچنین تفکر در مورد تفاوتهای زبانی و نژادی نشانه های بزرگی از قدرت خداست . 
   
   قرآن را در مورد تفاوتهای زبانی و نژادی انسانها متوجه شدیم و دیدیم که قرآن به این تفاوتها به عنوان نشانه قدرت الهی می نگرد اکنون به بررسی نگاه کتاب مقدس در مورد تفاوتهای نژادی و زبانی انسانها می   [COLOR=#00007f]. 
   کتاب مقدس چنین می  : 
   فصل  :1   تمام جهان را یك زبان و یك لغت  . 2   واقع شد كه چون از مشرق كوچ میكردند همواری ای در زمین شنعار یافتند و در آنجا سكنی  . 3   به یكدیگر  : "  خشتها بسازیم و آنها را خوب  ."   ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای  . 4    : "  شهری برای خود بنا نهیم و برجی را كه سرش به آسمان برسد تا نامی برای خویشتن پیدا كنیم مبادا بر روی تمام زمین پراكنده  ." 5   یَهُوَه نزول نمود تا شهر و برجی را كه بنی آدم بنا میكردند ملاحظه  . 6   یَهُوَه  : "  قوم یكی است و جمیع ایشان را یك زبان و این كار را شروع كرده اند و الآن هیچ كاری كه قصد آن بكنند از ایشان ممتنع نخواهد  . 7   نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یكدیگر را  ." 8   یَهُوَه ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراكنده ساخت و از بنای شهر باز  . 9   آن سبب آنجا را بابل نامیدند زیرا كه در آنجا یَهُوَه لغت تمامی اهل جهان را مشوش  .   یَهُوَه ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراكنده  . 

 
  که از این آیات بدست می  : 
      جهان زبان واحد داشتند پس همه جهان شناخته شده  .   در آیات قبلی و بعدی غیر از چند مکان نزدیک بهم مکان دیگری ذکر نشده  . 

   به آیه   [COLOR=#7f0000]1:  آیات بعدی اشاره دارند که قوم یکی بود و آن هم در بابل بودند و جاهای دیگر زمین خالی از انسان بود چون خدا بعد از اینکه بین آنها اختلاف انداخت آنها را در زمین پراکنده ساخت . همچنین این آیه با آیات قبلی در تضاد است : پیدایش 10: 5  از اینان ( فرزندان یافث ابن نوح )  جزایر امتها منشعب شدند در اراضی خود هر یكی موافق زبان و قبیله اش در امتهای خویش  (  ترجمه تفسیری :  فرزندان این افراد بتریج در سواحل و جزایر دنیا پخش شدند و اقوامی را با زبانهای گوناگون بوجود آوردند ). پیدایش 10: 31  اینانند پسران سام بر حسب قبایل و زبانهای ایشان در اراضی خود بر حسب امتهای خویش .  
  
       از زمین بدون سکنه بود پس جمعیت انسانی کم     هنوز کوچ نشین  . 

   آیه   [COLOR=#7f0000]2:  سرزمین شنعار خالی السکنه نبود و محل حکومت نمرود بود : پیدایش 10:10  و ابتدای مملكت وی  ( نمرود )  بابل بود و اَرَك و اَكَد و كَلنه در زمین شنعار . 
   دیگر نیز شهر ها و سکنه ها   [COLOR=#7f0000]:  پیدایش 10: 11  از آن زمین آشور بیرون رفت و نینوا و رَحوبوت عیر و كالَح را بنا نهاد  . 
   مطالعه فصل   [COLOR=#7f0000]10  از کتاب آفرینش متوجه می شویم که فرزندان و نوادگان نوح در جاهای زیادی پراکنده شده بودند و شهر ها و قبایل را تشکیل داده بودند و هریک به زبان خود سخن می گفتند . 

       کوچ نشین به ساختمان سازی و شهر نشینی و آجر پزی عالم بودند و مصالح پیشرفته ای مثل قیر و گچ را شناخته  . 
     [COLOR=#7f0000]3  و  4:  پذیرش این مسئله قدری مشکل است زیرا بنابر گفته این آیات تنها یک قوم در زمین بود و آنها هم کوچ نشین بودند و لذا شهر سازی و برج سازی و شناخت مصالح ساختمان سازی برای آنها بعید به نظر می رسد . 

       بر شهر سازی ، برج سازی را در حد بسیار پیشرفته ای بلد  . 

        (  )   دیدن ساختمانی به زمین نازل  . 

   آیه   [COLOR=#7f0000]5:  در آیات متعددی خداوند تجسم می یابد و در این آیات نیز خداوند دو بار به زمین نازل شد . 

      گفتار یهوه بر می آید     انسانها در آنجا جمع بودند و جاهای دیگر زمین خالی از سکنه  .2-   متحد و هم زیان قادر بر انجام هرکاری  . 

   آیه   [COLOR=#7f0000]1 

       برای از بین بردن اتحاد مردم زبان آنها را مشوش می کند و انسانها را متفرق می  . 

   آیه   [COLOR=#7f0000]8  و  7:  در بالا توضیح دادیم که پنداشتن اینکه همه مردم جهان یکی بودند و یک زبان داشتند مستلزم این است که آیات فصل قبلی را نپذیریم . 
   ترجمه تفسیری   [COLOR=#7f0000]:  اگر اکنون از کار آنها جلوگیری نکنیم در آینده هرکاری بخواهند انجام خواهند داد . این آیه در کنار آیاتی که خداوند ( پیدایش فصل  2  و  3)  در آن آدم و حوا را از خوردن میوه درخت معرفت بر نیک و بد منع کرد تا آدم و حوا در اثر خوردن میوه این درخت شبیه خدا در علم و معرفت نشوند انسان را به این معنی می رساند که خداوند کتاب مقدس به نوعی مخالف معرفت و پیشرفت بشر است و به بشر اجازه نمی دهد که متحد باشد . و می فهماند که خدای کتاب مقدس از اتحاد مردم و از اینکه همه انسانها یک قوم باشند و یک زبان داشته باشند هراس دارد . 

       انسانها را بر روی زمین پراکنده ساخت و مانع بوجود آمدن تمدن بشری  . 

       یعنی جایی که خدا در میان انسانها تفرقه ایجاد  . 

   آیه   [COLOR=#7f0000]9:  در برخی منابع بابل بمعنی باب ئیل یعنی دروازه خدا آمده است . 

   *  [FONT=Times New Roman]در این نوشتار از ترجمه قدیم استفاده شده و در مواردی که از ترجمه تفسیری استفاده شده است ، تذکر داده   . 

 
نویسنده
 [SIZE=85]:
 قاسم باصری

کارشناس مسیحیت
   mailto:?subject=&body= 
  :[External Link Removed for Guests]
 
  
ارسال پست

بازگشت به “مسیحیت”