مناجات سوسک وخدا

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Bronze
Bronze
نمایه کاربر
پست: 270
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 29 مرداد 1387, 6:22 pm
محل اقامت: کره زمین
سپاس‌های ارسالی: 194 بار
سپاس‌های دریافتی: 797 بار
تماس:

مناجات سوسک وخدا

پست توسط پرستوی-مهاجر »

به نام خالق سوسکهای تنها

گفت :"کسی دوستم نداره می دانی چه قدر سخت است که کسی دوستت نداشته باشه تو برای دوست

داشتن بود که جهان را ساختی. حتی تو هم بدون دوست داشتن ........."تصویر

خدا هیچ نگفت.

گفت:"بهپاهایمنگاهکن ببین چه قدر چندش آور است .چشمها را آزار می دهد.دنیا راکثیفمیکنم.آدمهایت از من می ترسندمرا می کشند.زشتی جرم من است"تصویر

گفت:"این دنیا فقط مال قشنگ هاستمال گلها مال پروانه ها مال قاصدک ها مال من نیست"

خدا گفت:"چرا مال تو هم هست"


خداگفت :"دوست داشتن یک گل دوست داشتن یک پروانه یا قاصدک کار زیاد سختی نیستاما دوست داشتن یک سوسک دوست داشتن"تو" کار یدشوار است"

دوست داشتن کاری است آموختنی و همه کس رنج آموختن را نمی برند.

ببخش کسی را که تو را دوست ندارد زیرا که هنوز مومن نیست زیرا که هنوز دوست داشتن را نیاموخته و ابتدای راه است.

مومن دوست می دارد همه را زیرا م زیبایم و زیبایی و چشم های مومن جز زیبا نمیبیند.

زشتی در چشم هاست در این دایره هر چه که هست نکوست.

آنکه بین آفریده های من خط کشید شیطان بود .شیطان مسئول فاصله هاست.

حالا قشنگ کوچکم نزدیکتر بیا و غمگین مباش.

قشنگ کوچک نزد خدا رفت و دیگر هیچوقت نیندیشد که نازیباست."تصویرتصویرتصویر

منبع :کتاب بالهایت را کجا جا گذاشتی؟
یادتان باشد اگر همچو پرستو رفتیم

خانه مادری ما همه بیت الزهراست

یادتان باشد اگر تنگی دل غوغا کرد

مهدی فاطمه را یاد کنید او تنهاست
ارسال پست

بازگشت به “داستان”