سرزنش روحانی نمایان یهود

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
New Member
New Member
پست: 6
تاریخ عضویت: دوشنبه 17 فروردین 1388, 3:50 pm
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 22 بار

سرزنش روحانی نمایان یهود

پست توسط بارتیمائوس »

حضرت مسیح (علیه السلام) رهبران دینی خودپسند ، ریاکار و دنیاپرست را به شدت سرزنش می کرد .

و شاید همین امر آنان را برانگیخت تا برای نابودی آن حضرت توطئه و اقدام کنند .

برخی از سخنان او در این باب چنین است :

 " ... وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که درِ ملکوت آسمان را به روی مردم می بندید زیرا خود داخل آن نمی شوید و داخل شوندگان را از دخول مانع می شوید
وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکارزیرا خانه های بیوه زنان را می بلعید و از روی ریا نماز را طویل می کنید . از آن رو عذاب شدیدتر خواهید یافت .
وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا که برّ و بحر را می گردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پست تر از خود پسرِ جهنم می سازید ...
وای برشما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که قبرهای انبیا را بنا می کنید و مدفن های صادقان را زینت می دهید و می گویید اگر در ایام پدران خود می بودیم ،
در ریختن خون انبیا با ایشان شریک نمی شدیم پس بر خود شهادت می دهید که فرزندان قاتلان انبیا هستید پس شما پیمانه پدران خود را لبریز کنید،
ای ماران و افعی زادگان چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد ... "  


 (متّی 23: 1-36 ، لوقا 11: 39-54 ) 
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “مسیحیت”