"پاپ"... یا ... "پدر" نگویید !

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
New Member
New Member
پست: 6
تاریخ عضویت: دوشنبه 17 فروردین 1388, 3:50 pm
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 22 بار

"پاپ"... یا ... "پدر" نگویید !

پست توسط بارتیمائوس »

حضرت مسیح (ع) به تاکید توصیه کرده بود که همه پیروانش با هم برادر باشند . کسی احساس برتری نکند و هیچ کس عنوان "پدر" ، "آقا" و "پیشوا" نداشته باشد :


 " شما آقا خوانده مشوید ؛ زیرا استاد شما یکی است یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید
و هیچ کس را بر زمین "پدر" خود مخوانید ، زیرا پدر شما یکی است که در آسمان است .
و "پیشوا" خوانده مشوید ؛ زیرا پیشوای شما یکی است یعنی مسیح .
و هر که از شما بزرگ تر باشد ، خادم شما بوَد و هر که خود را بلند کند ، پست گردد و هر که خود را فروتن سازد ، سرفراز گردد" 


 (متّی 23: 8-12) 


اما وضع بر این منوال نماند و به گفته ژان ژاک روسو : آنچه که بت پرستان از آن می ترسیدند واقع شد ، مسیحیان محجوب و مظلوم ، طرز صحبت خود را عوض کردند و به زودی دیده شد این سلطنت که اخروی خوانده می شد ، تحت فرمان یک رئیس مادی و ظاهری ، بصورت شدیدترین سلطنت استبدادی دنیوی درآمد (قرارداد اجتماعی ، کتب چهارم،فصل هشتم)

رهبران دینی نیز بر خلاف توصیه حضرت عیسی(ع) عنوان "پدر" دریافت کردند . مناصب و القابی مانند اسقف و کشیش نیز در میان آنان رواج یافت .
اسقف شهر رُم پاپاس خوانده شد که به زبان یونانی به معنای "پدر" است و تلفظ فرانسوی آن پاپ (pope) می شود .
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “مسیحیت”