پرسشي از اهل سنت دارم لطفا مراراهنمایی کنید

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Iron
Iron
پست: 12
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 20 اردیبهشت 1388, 1:15 am
سپاس‌های ارسالی: 4 بار
سپاس‌های دریافتی: 66 بار

پرسشي از اهل سنت دارم لطفا مراراهنمایی کنید

پست توسط 133 »

 پرسشی از اهل سنت دارم لطفا مراراهنمایی کنید

درکتاب مراقی الفلاح شرح نورالایضاح ص70دارالایمان تالیف حسن بن عماربن علی الشرنبلالی حنفی متوفای(1069) جناب شرنبلالی حنفی اين فتوی راداده است که:

اگر چند امام جماعت حاضر بودند ترجیح باکسی است که همسرش زیبا تر ویا آلت مردانگی او کوتاه تر باشد.تصویرتصویرتصویر


حال چند سوال برای من پیش آماده که شما که اهل سنت هستید این ازموارد مهم دینتان است پاسخ مرابدهید؟


راستی دراین چنین موقعیتی وظیفه مامورین کشف عورت هردو امام جماعت برای اطمینان ازکوتاه عورت آنان است؟ویا فقط به گفته خود امام جماعت اکتفا می شود؟وآیا دوامام

جماعت باید همسران خود رابه مردم نشان بدهند تاخودشان تشخیص بدهند کدام یک زیباتراست؟آیا خودشان به عورت یکدیگرنگاه می کنندویااندازه تقریبی کافی است؟ویا

بایدخط کش ویامترواحد اندازه گیری استفاده کرد؟ وآیا مردم بایدهمه یکی به یکی اندازه را بامتر [COLOR=darkslategray]بگیرند؟وازهمه جالب تر تکلیف خانمهاي نمازگزار درمسجد چیست؟ تصویر


تصویرلطفا جواب کامل وجامع دهیدچون اين ازفتوي دين شماست؟
تصویرتصویرتصویرتصویرتصویر  
 
  لعنت برجبت وطاغوت  

  [External Link Removed for Guests]
    
ارسال پست

بازگشت به “دیگر گفتگو ها”