نکات قرآنی

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Senior Member
Senior Member
نمایه کاربر
پست: 149
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 18 اسفند 1387, 4:18 pm
سپاس‌های ارسالی: 106 بار
سپاس‌های دریافتی: 213 بار

نکات قرآنی

پست توسط fizikdan3000 »

 سم الله الرحمن الرحيم
 قران داراي 114 سوره است


قران داراي 6236 ايه استت


قران 114 بسم الله الرحمن الرحيم دارد


قران داراي 120 حزب ميباشد


قران 30 جز دارد


قران 115 بسم الله دارد


70بار نام قران در قران بكار رفته است


بزرگترين سوره قران بقره است


بهترين نوشيدني كه در قران به ان اشاره شده است شير ميباشد


كوچكترين سوره قران كوثر ميباشدبهترين ايه ايه الكرسي است


ايه 282 سوره بقره بزرگترين ايه قران است


عظيم ترين ايات بسم الله الرحمن الرحيم ميباشد


بهترين خوردني كه در قران ذكر شده عسل ميباشد


منقورترين كار حلال نزد خداوند طلاق است


كوچكترين ايه قران مدها متان در سوره الرحمن است


بهترين شب در قران شب قدر است


بهترين ماه در قران ماه رمضان است


بهترين سوره قران يسن است


سوره حمد به مادر قران معروف است


سوره فجر به سوره امام حسين ( ع) معروف است


سوره هاي اسرائ حديد حشر صف جمعه تغابن واعلي به مسبحات مشهورند


86 سوره مكي و 28 سوره مدني است


سوره يسن به قلب قران معروف است


سوره هاي سجده فصلت نجم وعلق سجده واجب دارند


سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است


قران كريم در سوره حمدد خلاصه شده است


سوره توبه بسم الله الرحمن الرحيم نداردسوره الرحمن به عروس قران معروف است


سوره نمل دو بسم الله الرحمن الرحيم دارد


تعداد 29سوره قران با حروف مقطعه اغاز ميشوند


سوره حمد دو مرتبه بر پيامبر اكرم ( ص) نازل شده يكبار در مدينه و يكبار در مكه


در سوره هاي فلق و ناس به معوذتين معروفند


سوره عاديات منسوب به حضرت علي(ع) است


سوره اسرا به بني اسرائيل معروف است


37سوره قران در جز 30 قرار دارند


سورهايي كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه


سوره اي كه در شان اهل البيت ( ع) نازل شده سوره دهر است


سوره حجرات سوره اخلاق و ادب است


داستان گوساله پرستي بني اسرائيل در سوره طه بيان شده است


ايه الكرسي در سوره بقره قرار دارد


ايه معروف و ان يكاد الذين كفروا... در سوره قلم قرار دارد


دعاي ربنا اتنافيالدنيا حسنه ...در سوره بقره ايه 201 ميباشددر ايه 7 سوره احزاب نام پنج تن از پيامبران اولوالعزم بيان شده است


ايه معروف امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف اسو در سوره نمل ايه 62 ميباشد


ايه اي كه سربريده امام حسين ( ع) در شام تلاوت فرمودند ايه 9 سوره كهف ميباشد


ايه حجاب در سوره نور ايه 31 قرار دارد


ايه مشهور ولايت در ايه 55 سوره مائده قرار دارد


ايه اي كه پنج وقت نماز هاي يوميه در ان امده است در سوره اسرا ايه 78 ميباشد


در ايه 6 سوره مائده مراحل وضوبيان شده است


ايه صلوات بر پيامبر (ص) در سوره احزاب ايه 56 ميباشد


به ايه انالله وانااليه راحعون استرجاع مگويندايه 282سوره بقره به ايه وام دادن نيز معروف است


داستان معراح حضرت محمد ) ص) سوره اسرا بيان شده است


پيامبري كه قومش به بهانه گيري معروفند قوم حضرت موسي ( ع) ميباشندحضرت عيسي ( ع) هماكنون زنده است


حضرت يحيي( ع) به خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد


پيامبراني كه بعنوان اسوه حسننننه از انان برده شده عبارتند از ابراهيم ( ع) و محمد ص)


نام گرامي پيامبر 5 بار در قران امد ه است 4 بار با نام محمد ( ص) و يكباربا نام احمد در سوره صف ايه 6


پيامبري كه به سخن خدا ملقب شده حضرت موسي( ع) كليم الله ميباشد


پيامبري كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت نوح( ع) بود


حضرت نوح به شيخ النبيا معروف است


حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شدلقب حضرت محمد( ص) حبيب الله است


پيامبر اكرم( ص) هنگام تلاوت ايه 61 سوره يونس ميگريست


پيامبراني كهبا همديگر در يك زمان مي زيستند عبارتند از ابراهيم ولوط يوسف ويعقوب موسي وخضر


حضرت ايوب ( ع) نمونه صبر و برد بباري بودكتاب حضرت داود ( ع) زبور بود


حضرت ابراهيم ( ع) جد اول حضرت محمد(ص) بوده اند


حضرت ذكريا كفالت حضرت مريم را به عهده داشت


ايه 86 سوره هوداولين ايه اي است كه حضرت مهدي (ع) هنكام ظهورشان بر زبان مباركش جاري مي سازد


ايه 35بقره اولين ايه است كه از بهشت ياد ميكند


ايه 3 سوره مائده كه درباره خلافت و جانشيني علي(ع) است اخرين ايه اي است كه نازل شده


سوره اي كه در شان حضرت زهرا س نازل شده كوثر ميباشد


دختر حضرت شعيب /ع/ به عفت وحيا مشهور است


دوزن نمونه كه در قران به انها اشاره نموده است عبارتند از اسيه زن فرعون مريم مادر عيسي /عزن ابولهب هيزم كش جهنم است


دوزن كه در قران به زشتي از انها نام برده شده عبارتند از جالوت هامان سامري نمرود فرعون قارون وابولهب


حيواني كه نمرودرا به هلاكت رساند پشه بود


پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند ابابيل نام داشتنداصحاب كهف 309 سال در غار خواب بودند


حيواني كخ همراه اصحاب كهف به غار پناه برد سگ بود


لقب حضرت يعقوب/ع/ اسرائيل است


قران طي مدت23سال بر پيامبر اكرم/ص/نازل شده است


اولين گرداورنده قران حضرت علي//ع/بود


نخستين مفسر قران حضرت علي /ع/ بود


نگاه كردن به قران عبادت است


نه صفت نمازگزار:1-مداومت بر نماز2-به محرومان انفاق ميكنند3-تصديق به روز قيامت ميكنند


4-ترس از عذابقيامت دارند 5-دامنشان را از بي عفتي حفظميكنند


6-بهعهدهخودوفاميكنند 7-گواهي به حق مي دهند 8-ترس از عذاب قيامت دارند 9-ترس ازعذاب قيامت دارند


سوال شد:چرا به كسي كه نماز نمي خواند عنوان كافر داه شده است


امام صادق/ع/فرمودند:تاركالصلوه نماز را از روي بي اعتنائي به فرمان خدا ان را ترك ميكند


امام صادق/ع/:هرگزشفاعت ما به كساني كه نماز را سبك بشمارند نخواهد رسيد


اولين فرمان از طرف خداوند به موسي عبادت بود


انانكه از عبادت كردن به خداوند تكبر مي ورزند هرچه زودتر ذليلانه به جهنم فرو خواهند رفت //سورهغافر ايه 660


نماز را برپا دار زيرا نماز انسان را از كارهاي زشت باز ميدارد و ياد خدا بسيار بزرگتر است /سور عنكبوت ايه 45


از مجرمان سوال ميكنند چه چيزشما را به دوزخ فرستاد گويند ما از نمازگزاران نبوديم //سورهمدثر ايات 40تا 43//


ركوع به معناي خشوع و از اركان نماز است قنوت در لغت به معناي اطاعت همراه با خضوع است


امام صادق/ع/ فرمود:وقتيبنده به نماز ايستاد خداوند متعال به او توجه ميكندوتوجهش را از او قطع نمي كندتا موقعيكه


3مرتبه از يادخدا غافل گردد در اين هنگام خداوند نيز اغز او اعراض خواهد كرد


پيامبر اكرممم /ص/ فرمود خشوع زينت نماز است


نيت يعني قصد انجام كاري كه در ان نزديك شدن به خداي بزرگ و اطاعت از فرمان او باشد


نيت ركن نماز استقيام متصل به ركوع يعني چند لحظه ابستادن همرااه با ارامش واجب است


سبحان ربي الاعلي وبه حمده :منزه است پرورگار من كه از همه والاتر است و من به ستايش ان مشغولم


از نشانه هاي ياران با وفاي پيامبر /ص/ان است كه اثار سجده در سيماي انان ديده مي شود


بهترين راه نزديكي به خداوند از طريق سجده است


پامبر /ص/ فرمود من در قيامت امت خود را از اثار سجده كه بر پيشاني دارند مي شناسم


سجده كمر شيطان را مي شكندباعث محو گناهان مي شود و انسان را بهشتي ميكندوحدهلاشريك له:يعني خداي واحدي است كه همتا ندارد


مستحب است كه در تشهد اول بعد از صلوات بر محمدو المحمدگفته شود :وتقبلشفاعتهفي امتهوارفعدرجته


چند پيام از تشهد :بندگي بالاترين مقام انبيا است عبوديت است كخ پيامبر رابه معراجميبرد شهذدت به رسالت پيامبر به معناي نفي تمام مكاتب بشري است


قران مجيد امر صلوات بر محمد /ص/راصراحتا اعلام فرموده است


ياايهاالذين امنواصلو عليهوسلمواتسليما


سلام نخستين در نمازبه رسول خدا/ص/


سلام دوم به خودماوبندگان شايسته خدا


سلام سوم به فرشتگان و مومنان استپيامبر فرمودند: بهترين نماز ان است كه قنوت طولاني داشته باشد


قنوت به معناي دعا است در نماز درحال ابستادن


اولين نماز جماعتي كه تشكيل شده به امامت رسول خدا/ص/و شركت حضرت علي /ع/و جعفر طياربرادر

حضرت/ع/بود


اثارو فوايد دنيوي نماز جماعت خوشنامي درمان نفاق در پناه خداقرار گرفتن كفاره گناهاناثار و فوايد اخروي نماز جماعت :عبور از صراط ترفيع مقام نجات از ترس قيامت


نماز شب 11 ركعت استرسول خدا /ص/فرمود:برترين نماز بعد ازنماز واجب نماز شب است


طبق ايه 91 سوره مائده از اهداف شيطان باز داشتن از نماز است


وضو كليد نماز است


وضو در لغت نظافت و نيكوئي و در حديثي به معناي نور و روشنائي امده است


وضو سبب پاگيزگي بدن وصفاي روان ادمي است


رسول/ص/فرمودك كسي كه شب را با وضوبيارامد گويي تمام شب را به احياو عبادت گذرانده است


رسولخدا/ص/فرمودمسواك كردن جزئي از وضو است


امام علي چيزي از امور دنيا شما را از خواندن نماز اول وقت باز ندارد


پيامبر اكرم /ص/:نماز اول وقت برترين اعمال است


دو ركعت نماز همراه با تفكر و حضور قلب ارزشمندتر از يك شب زند داري با دلسرگردان و بدون توجه استرسول خدا /ص/فرمودند:هركس مقيد به حضور در نماز جماعت است تحت هر شرايطي كه باشد از صراط عبور


كرده وبه بهشت ميرود


امام صادق /ع/:خداوند نسبت به تمام مخلوقات رحمان است امارحيم به مومنان اختصاص دارد


يكي از نامهاي قيامت يوم الدين ميباشد


مقصوداز صراط مستقيم همان طريق خداشناسي و دين وپاي بند بودن به انجام دستورات خدا است


صراط در قيامت نام پلي است بر روي دوزخ كه همه مردم بايد از روي ان عبور كنند


گمراهان //ضالين//كساني هستند كه از ايمان به كفر تبديل يافته اند . كساني كه از خداوپيامبرش نافرماني ميكنند.


كساني كه اخرت را باور ندارندو از رحمت الهي نوميدندسبحان ربي العظيم وبحمده : پروردگار من عظيم واز هر عيبي منزه است و ممن به ستايش او مشغولم


ايه 60 سوره غافر :انانكه از عبادت كردن به خداوندتكبر مي ورزند هرچه زودتر ذليلانه به جهنم فرو خواهند رفت


ايه 31 سوره مريم :عيسي گفت :خداوند من سفارش كرده تا زنده امنماز وزكات را انجام دهم


بهترين چيزي كه بنده بعداز شناخت خداوند بوسله ان به درگاه الهي تقرب پيدا مي كند نماز استبراي نماز گزاري كه نمازش را در اول وقت به جا مي اورد :پيامبر/ص/ راحتي در دم مرگ نجات از اتش رفع و دفع اندوه


را ضمانت كرده است


پيامبر /ص/فرمود شيطان تا وقتي انسان نمازهاي پنجگانه را در وقتش مي خواند خائف وترسناك است و از انسان


هابركنار استپيامبر فرمود كفرداي قيامت شفاعت من به كي كه نماز واجب را تاپس از وقت ان به تاخير اندازدنخواهد رسيد


اذان واقامه براي نمازهاي پنجگان مستحب موكد است


مهمترين شرط قبول نماز حضور قلب در نماز است


اداب حضور قلب در نماز: توجهكامل به نماز داشته باد در حالت كسالت وچرت ردن نماز نخواند در نماز خميازهنكشد


كسي كه درنماز خشوع بدنش بهتر از خشوع قلب باشد اين عمل نزد ائمه نفاق است


اداب مستحبات قيام انست كه جاي سجده را نگاه كند پاها را پس وپيش نگذارد دستها را روي رانهابگذارد


وبه راست و چپ و اسمان نگاه نكند .کتاب آسماني قرآن با حرف (باء ) بسم الله الرحمن الرحيم، شروع و با حرف سين


الناس ختم مي شود ، وقتي ( باء و سين ) در کنار هم قرار گيرند، کلمه ي بس، يعني


کافي از آن به دست مي آيد، يعني آنچه از ( باء ) اين کتاب الهي آغاز و تا (سين) آن


ختم شده براي سعادت و ترقي انسان کافي است و بس،!! دقت کنيد
 [FONT=Badr]  
 [FONT=Badr]  
 [FONT=Badr]ولا رطب و لا يابس الا في کتاب    


 سوره انعام آيه 59  
حرفهای خنده ام را میشود در سکوت برکه نا امید از بارش باران ترجمه کرد ،

  که با قاصدکی تنها و بی ریا، در راه بودن،  خبری را خبر می دهد ...

[External Link Removed for Guests]
Senior Member
Senior Member
نمایه کاربر
پست: 149
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 18 اسفند 1387, 4:18 pm
سپاس‌های ارسالی: 106 بار
سپاس‌های دریافتی: 213 بار

Re: نکات قرآنی

پست توسط fizikdan3000 »

 سوره حمد، سوره رحمت  
   
   
 كربلايي كاظم ساروقي حافظ قرآن و علوم قرآني مي گويد: من به آقا ( آية الله بروجردي) عرض كردم، شما اين همه از  
   
 من پرسيديد و ديديد كه مي دانستم، حالا من از شما مي پرسم، آية الله بروجردي تبسمي كرد و در ميان تعجب  
   
   
 حاضرين، گفت بپرس  
   
   
 من (كربلايي كاظم) گفتم كدام سوره است كه هفت حرف از حروف الفبا را ندارد، آقا كمي فكر كرد و فرمود من در  
   
   
 دوره جواني چنين موضوعي را شنيدم، ولي يادم نيست، شما بگوئيد  
   
   
 من گفتم سوره فاتحة الكتاب است كه هفت حرف ندارد، چون اين هفت حرف مربوط به هفت طبقه جهنّم است ، آن را  
   
   
 از فاتحة الكتاب كه سوره رحمت است، برداشتند و در آيه ظلماني گذاشتند  
   
   
 آن هفت حرف « ث – ج – خ – ز – ش – ظ – ف ) مي باشد  
   
   
 ث، از كلمه ثبور است كه در دو آيه سوره فرقان آمده و اسم چاهي در جهنم است كه جاي رباخواران و بدكاران مي  
   
   
 باشد  
 و إذا القوا منها مكاناً ضيّقاً مقرّنين دعوا هنا لك ثبوراً
 
   
 لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً 
 سوره فرقان آيه 13 و 14
 
   
   
 هنگامي كه در مكان تنگ و محدودي از آتش در حالي كه در غل و زنجيرند، افكنده شوند فرياد واويلاشان بلند مي شود
 
   
 امروز يكبار مرگ بر من – واويلا – (واثبورا) نگوئيد، بلكه بسيار ناله ي واثبورا سر دهيد 
   
   
 ج، از جهنّم است  
   
 وإنّ جهنّم لموعدهم أجمعين  
 سوره حجر آيه 43  
   
 خ، از خسران است  
   
   
 و إن أصابته فتنة انقلب علي وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين  
 سوره حج آيه 11  
   
 ز، از زقّوم است  
   
   
 إنّ شجرة الزّقّوم طعام الاثيم  
 سوره دخان آيه 43 و 44  
   
 ش، از شقاوت و شيطان است  
   
   
 فامّا الذين شقوا ففي النّار لهم فيها زفيرٌو شهيقُ  
 سوره هود آيه 106  
   
   
 ظ، از زبانه آتش جهنّم ( لظي ) است  
   
   
 كلاّ إنّها لظي  
 سوره معارج آيه 15  
   
   
 ف، از فزع الاكبر است  
   
 لا يحزنهم الفزع الاكبر  
   
   
  انبياء آيه 103  
 و همه اين حروف را بردند در آيه ظلماني كه در سوره انعام آيه 122 مي باشد  
   
   
 أومن كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به في النّاس كمن مثله في الظّلمات ليس بخارجٍ منها كذالك زيّن  
   
 للكافرين ما كانوا يعملون  
   
 آية الله بروجردي قلم و كاغذ خواستند و اين مطالب را كه من گفتم ياد داشت كردند  
حرفهای خنده ام را میشود در سکوت برکه نا امید از بارش باران ترجمه کرد ،

  که با قاصدکی تنها و بی ریا، در راه بودن،  خبری را خبر می دهد ...

[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “علوم قرآنی”