مقام زن در قران و كتاب مقدس

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
New Member
New Member
پست: 9
تاریخ عضویت: چهارشنبه 5 اسفند 1388, 3:14 pm
سپاس‌های ارسالی: 6 بار
سپاس‌های دریافتی: 5 بار

مقام زن در قران و كتاب مقدس

پست توسط قلب سلیم »

 
مقام زن در قران و كتاب مقدس

[SIZE=85][COLOR=#363a0a] 


 
 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   
[CENTER ALIGN=CENTER] [HR] [/CENTER ALIGN]  [COLOR=#NaNNaNNaN]  الله الرحمن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  تاريخ و ملل گوناگون زن را يك   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و ناچيز به شمار مى آوردند. به دختران ارث نمى دادند و بعضى او را از   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و انسانيت به شمار نمى آوردند، فقط زنان را براى خدمت به مردان و اطفاى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  براى مردها نگاه مى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مى توانست زنهاى متعدد بگيرد و يا   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] . اگر زن مى مرد زن بگيرد ولى اگر شوهر مى مرد، زن حق ازدواج نداشت و از   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  خارج هم ممنوع بود. در هند زن تابع شوهر بود و بعد از مردن او، ديگر حق   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و بايد با جسد شوهر سوزانده مى شد... و در ايام عادت ماهيانه نجس و پليد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  الاجتناب   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  در ميان ملل قبل از اسلام حد وسط بين انسان و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از او مانند انسان ضعيفى كه بايد به انسانهاى متوسط كمك بدهد استفاده مى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.   [COLOR=#NaNNaNNaN]  مشرك خشن، بى رحم متعصب دختران معصوم خود را زنده به گور مى كردند. تا   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  خورشيد اسلام از پس ابرهاى تاريك عربستان طلوع   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  اسلام (ص) پس   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كلمه توحيد با اشاره پروردگار در قرآن اول كارى كه كرد از اين عادت شوم   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نمود، حضرتش به زنان و دختران احترام مى گذاشت و با تمام عظمتش به   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  سلام مى كرد و چنانكه شيعه و سنى نقل كرده اند، مكرر دست دخترش فاطمه سلام   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  را مى بوسيد و مى فرمود: «فاطمة بضعة منى من آذاها فقد آذانى و من آذانى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  الله» فاطمه پاره تن من است هر كس او را اذيت كند حقيقتا مرا اذيت كرده است   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كس مرا اذيت كند خدا را اذيت كرده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  زن در اديان   


[COLOR=#NaNNaNNaN]   [COLOR=#NaNNaNNaN]   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مذاهب و اديان الهى آمده است كه زن و مرد از «نفس واحده» آفريده شده اند.   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  قديم آمده است: «پس خدا موجودات را آفريد، ليكن براى آدم معاونى موافق وى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و خداوند خوابى گران بر آدم مستولى گرداند تا بخفت پس يكى از دنده هايش را   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  گوش در جايش پركرد و خدا آن دنده را زنى بنا كرد و او را نزد آدم آورد. در   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از نظر آفرينش در بعد روحى و جسمى از همان گوهرى آفريده شده كه مرد آفريده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و هر دو جنس در جوهر و ماهيت يكسان و يگانه اند و تمايز و فرقى در حقيقت   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  ميان زن و مرد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  به صراحت از اين حقيقت پرده برمى دارد:   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها... اى مردم   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كه شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را (نيز) از او آفريد و از آن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و مردان بسيارى پراكنده كرد، پروا داريد (نساء، 1)، هو الذى خلقكم من   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و جعل منها زوجها ليسكن اليها؛ او است آن كس كه شما را از نفس واحدى آفريد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  وى را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد (اعراف،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


).

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  زن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از همان جوهر و گوهر مرد است و انديشه يكسانى و يگانگى ماهوى زن و مرد،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  قرآنى است كه از آيات الهی به روشنى به دست مى آيد. تنها در اين زمينه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  است كه خلقت زن را از زائده خلقت مرد تصوير مى كند، ليكن در اين نظر به   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  حاديث استناد شده است كه در حديثى از امام صادق (ع) مردود شمرده شده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مى گويد: از امام صادق (ع) از آفرينش حوا سؤال شد كه برخى مى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


:   [COLOR=#NaNNaNNaN]  حوا را از دنده پايين و چپ آدم آفريد، امام (ع) فرمود: خدا منزه و برتر   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  اين نسبت، آن كس كه چنين مى گويد مى پندارد كه خداوند قدرت نداشت براى آدم   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  غير دنده اش   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


!
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مجلسى مى گويد: «مشهور ميان مورخان و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  سنت اين است كه حوا از دنده آدم آفريده شده و به اين معنا برخى از احاديث   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  دارد، ليكن اين حديث و احاديث ديگرى اين موضوع را رد مى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


...».

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  محقق است و قرآن بدان اشاره دارد زن و مرد براى زندگى دنيا و نيز   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نسل بشر مكمل يكديگر هستند، بدين صورت كه ماده اوليه اين محصول يا مصنوع   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  است و اراده سازندگى آن از خداوند توانا ولى كارخانه آن يعنى دستگاه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و زحمات بار آوردن آن در اختيار زن قرار دارد و جا دارد كه براى حفظ و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كارخانه از دستبرد نامحرمان و خرابكاران، مقررات و دستورات لازمى هم صادر   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  با کمال صراحت در آیات متعددی میفرماید که زنان را از جنس مردان و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نظیر سرشت مردان آفریده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  درباره آدم اول میگوید: همه شما   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم، (سوره نساء آیه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)   [COLOR=#NaNNaNNaN]  همه آدمیان میگوید خداوند از جنس خود شما برای شما همسر آفرید. (سوره نساء   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  آل عمران و سوره   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


).
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  قرآن از آنچه در بعضی از کتب مذهبی هست که زن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  ای پست تر از مایه مرد آفریده شده و یا اینکه به زن جنبه طفیلی و چپی داده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  گفته اند که همسر آدم اول از عضوی از اعضاء طرف چپ او آفریده شد، اثر و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN] ، زن را مانند مرد برخوردار از روح كامل انسانى و اراده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مى داند و او را در مسير تكامل كه هدف خلقت است مى بيند و هر دو را در   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  قرار داده و با خطاب يا «ايّها النّاس و يا ايّها الّذين آمنوا» مخاطب   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  با اين خطابش زن را كه در قعر ذلّت و پستى بود و از هرگونه حقوق   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  اجتماعى خويش محروم بود، و به عنوان يك موجود ناقص كه فاقد روح و اراده و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  معرّفى شد بود، به اوج عزّت و سرافرازى صعود داد و تاج افتخار كرّمنا بنى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  بر فرق او نهاد و او را هم رديف با مرد انسان و خليفة اللّه فى الارض   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  با اين بيان بر تمام عقائد و باورهاى جاهلى و اديان تحريف شده كه زن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  وابسته و غير مستقل و در مرتبه پايين تر از مرد و طفيلى آن مى دانستند   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نموده و بر همه آنها خط بطلان   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  قرآن كريم، بر خلاف   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و عقايد و باورهاى حاكم بر جامعه آن روز، زن در بسيار از مسايل و كارها   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  همطراز با مرد ذكر شده است؛ گرچه در بعض چيزها بين اين دو به حسب ظاهر   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مى شود، مانند سهم ارث و يا واگذارى مسئوليت خانواده به عهده مرد و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ، ولى اين گونه تفاوت ها ارتباط با موقعيت اجتماعى و شرايط طبيعى آنها دارد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  گونه فرقى از نظر جنبه هاى انسانى و مقامات معنوى ميان زن و مرد در برنامه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  وجود ندارد و هر دو مساوى و برابر هستند، و اين تساوى حداقل در سه زمينه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


:

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از نظر   


[COLOR=#NaNNaNNaN]   [COLOR=#NaNNaNNaN]  بخواهيم نظر قرآن و خطابات قانونى او   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  خلقت زن بدانيم لازم است ابتدا به سرشت زن و مرد كه در ساير كتاب هاى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  شده توجّه كنيم، و نيز با عقايد و باورهاى مردم آن زمان لااقل با عقيده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  جزيره عربستان كه قرآن در آن جا نازل گرديده نسبت به اين موضوع آشنايى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  تا به خوبى و روشنى بيان قرآن در اين باره معلوم   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كتاب هاى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  امروز در دسترس مى باشد و پيروان قابل توجّه هم در دنيا دارد تورات و انجيل   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.   [COLOR=#NaNNaNNaN]  در اين دو كتاب از نظر خلقت و آفرينش مانند جهات ديگر، در مرحله پايين تر و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  تر از مرد معرّفى شده تبعى و طفيلى آن ذكر گرديده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  تورات در   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  باب دوم آيه 76 آمده است: خداوند، آدم را از خاك سرشت و در بينى وى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  دميد و آدم نفس زنده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  آيات 21 تا 24 همين باب درباره خلقت حوّ  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  است:پس از آن كه خداوند خواب را بر آدم مستولى كرد يكى از دنده هايش را   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  بنا كرد و نزد آدم آورد، و آدم گفت اين است استخوانى از استخوان هايم و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  گوشتم، از اين رو، نساء ناميده شد؛ زيرا از انسان گرفته شده است. در اناجیل   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ّه آدم و حوّا آمده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  انجيل برنا، در فصل 39، آيات 30 ـ 32، مثل   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كه در تورات آمده ذكر شده است: پس چون خدا انسان را تنها ديد فرمود خوش   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كه تنها باشد پس از اين رو او را به خواب كرد و گرفت دنده را از سوى دل و آن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از گوشت پر كرد و از آن دنده حوا را آفريد و زن براى آدم   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]    


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از داستان هايى است كه در تورات و انجيل براى تحقير زنان جعل گرديده اند، و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كوچك ترين اشاره نشده كه ارزش اوّلين زنى كه خداوند خلق فرمود كمتر از اوّ  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  بوده يا اين كه زن از يكى دنده هاى مرد به وجود آمده يا زن در خلفت تبعى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مرد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN] ، قرآن در محيطى كه براى زن هيچگونه استقلال در   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نبود، و هيچ گونه حق و حقوقى براى او نمى ديد، حرمت و شرافتى براى او جُز   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  شرافت خانواده نمى شناخت و دختران را زنده به گور مى كردند با بيان رسا و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  اعلام مى دارد زن از نظر خلقت مانند مرد، فرد از افراد انسان است كه در ماده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  پيدايشش دو نفر انسان نر و ماده شركت و دخالت داشته و هيچ يك از اين دو   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  ترجيح و برترى ندارد، و در نتيجه، تمام افراد بشر چه زن باشد يا مرد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و اگر ترجيح و برترى هم باشد در اصل خلقت آنها نيست بلكه به واسطه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  اخلاقى و كمالات نفسانى است كه آنها بدست آورده اند   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


:

  [COLOR=#NaNNaNNaN] ) زن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از يك پدر و مادر بوجود آمده است.«يا ايّها النّاس انّا خلقناكم من ذكرٍ و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكُم عند اللّه اتقاكم»: اى مردم! ما   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  (اينها ملاك امتياز نيست،) گرامى ترين شما نزد خداوند با تقواترين   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  دانا و آگاه است! ( حجرات آيه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


).

  [COLOR=#NaNNaNNaN] ) زن و مرد از نفس واحده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  است.«يا ايّها النّاس اتّقوا ربّكُم الّذى خلقكم من نفس واحدة و خلق   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] »: اى مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد! همان كسى كه همه شما را از   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  آفريد و همسر او را (نيز) از جنس او خلق كرد (نساء،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


).
«
  [COLOR=#NaNNaNNaN] ..هو الّ  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  من نفس واحدة و جعل منها»: او خدايى است كه (همه) شما را از يك فرد آفريد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  را نيز از جنس او قرار داد، تا در كنار او بياسايد. ( اعراف،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


).

  [COLOR=#NaNNaNNaN] ) زن آدم از جنس آدم آفريده شده است. چنان كه در ذيل دو آيه مباركه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


«  [COLOR=#NaNNaNNaN]  خلق منها زوجها» «و جعل منها   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


».

  [COLOR=#NaNNaNNaN] ) زن و مرد مكمّل يكديگرند.«هُنّ  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  لكم و انتم لباس لهنّ»:آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها «هر دو زينت هم   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  حفظ يكديگريد»( بقره، 187). خروج آدم از بهشت دليل بر پستى زن نمى شود.  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  آدم در تورات و انجيل آمده كه حوّا در باغ عدن موجب فريب و گمراهى آدم شد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از فرمان خداوند سرپيچى نمود و از آن درخت ممنوعه بخورد، در تورات در   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  باب 3 آيه 6 پس از آنكه شيطان حوّا را فريب داد كه از آن درخت بخورد آمد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  آن درخت براى خوراك نيكو... پس از ميوه اش گرفت و بخورد و به شوهر خود   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] .در آيه 12 همان باب پس از آن كه خداوند به آدم فرمود من ترا از خوردن آن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كردم چرا از آن خوردى؟ آدم گفت: اين زن كه قرين من ساختى از ميوه آن درخت به   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و من   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  انجيل برنابا فصل 40 آيات 26 و 27 دارد پس از آن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  حوّا را فريب داد كه از آن درخت ممنوعه بخورد.حوّا گرفت از آن ثمره ها   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  همسرش آدم بیدار شُد از آن به او هم داد و آن هم   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]    


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ّس و ارباب كليسا از اين آيات اين طور استفاده مى كنند كه زن موجب بدبختى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  گرديد و گرنه آدميان هميشه در بهشت مى بودند و از اين رو با نظر نفرت به   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  توتوليان اين احساس عمومى را در كتابش نشان داد و زنان   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  عنوان دروازه شيطان، شكننده مهر شجره ممنوعه، ترك كننده شريعت الهى و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  تصوير خدا يعنى انسان توصيف   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كريم، آدم و حوّا را به يك   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مى كند و از هر دوى آنها به يك لحن سخن مى گويد و هر دو را به طور يكسان   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از حكم خداوند مقصّر می داند نه اين كه تمام گناه را بگردن حوّا بيندازد،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و كوزه ها را سر او بشكند، و به همین جهت هر دو از نزديك شدن به درخت   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]    


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
«
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين»: امّا به اين درخت   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ، كه از ستمكاران خواهيد بود!» (اعراف، 19) و هر دو را شيطان وسوسه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


: «  [COLOR=#NaNNaNNaN]  لهما الشيطان»: سپس شيطان آن دو را وسوسه كرد (اعراف، 20)هر دو مورد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  قرار گرفت: «و ناداهما ربّهما الم أنهكما عن تلكما الشجرة»: و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  را ندا داد كه: «آيا شما را از آن درخت نهى نكردم؟! (اعراف،22). هر دو   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  گمراه كرد: «فَاَزَلَّهما الشيطان»: پس شيطان موجب لغزش آنها از بهشت   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


(  [COLOR=#NaNNaNNaN] ،36) «و اقل لكما انّ الشيطان عدو مبين»: و نگفتم كه شيطان براى شما   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  است؟! ( اعراف،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  هر دوى آنها يعنى بيرون رانده شدن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مساوى بود: «فَاَخْرَجَهُما ممّا كانا فيه»: و آنان را از آنچه در آن بودند،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كرد(بقره، 36) هر دو توبه كردند: «قالا ربّنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  ترحمنا لنكوننّ من الخاسرين» گفتند: پروردگارا! ما به خويشتن ستم كرديم! و اگر   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نبخشى و بر ما رحم نكنى، از زيانكاران خواهيم بود! (اعراف،23) توبه هر   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  شد: «فتاب عليه انّه هو التّواب الّرحيم»: و خداوند توبه او را پذيرفت   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  خداوند توبه پذير و مهربان است. (بقره،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نتيجه اين مى شود كه زن و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نظر خلقت و آفرينش مساوى هم است و هيچ يك بر ديگرى ترجيح و برترى ندارد، و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  باشد به واسطه علم و كمالات نفسانى و فضائل اخلاقى است كه خارج از سرشت   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  آنها مى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  در کسب کمالات و فضايل   


[COLOR=#NaNNaNNaN]   [COLOR=#NaNNaNNaN]  ديگر   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  تحقيرآميز نسبت به زن در فرهنگ جاهلى و اديان تحريف شده اين بود كه زن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  توانايى هاى معنوى و روحانى، ضعيف است و نمى تواند به مراتب عالى معنوى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و به مقام قرب الهى آن طور كه مردان مى رسد برسد، قرآن كريم در آيات   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كرده است كه پاداش اخروى و قرب الهى به جنسيت مربوط نيست، به ايمان و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  است، خواه از طرف زن باشد و يا از طرف   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  تعبير شهيد مطهرى،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  سير من الخلق الى الحق و حركت به سوى خدا هيچ تفاوتى ميان زن و مرد قائل نيست   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  كه اسلام قائل است در سير من الحق الى الحق است، در بازگشت از حق به   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و تحمّل مسئوليت پيغامبرى است كه مرد را بر اين كار مناسب دانسته   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  همان اوصاف ده گانه كه براى مرد ذكر مى كند، براى زن هم ذكر مى كند   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  فرق بين آنها نمى گذارد:«انّ المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و القانتات و الصّادقين و الصّادقات و الصّابرين و الصّابرات و الخاشعين   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و المتصدّقين و المتصّدقات والصّائمين و الصّائمات و الحافظين فروجهم   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و الذّاكرين اللّه كثيراً و الذّاكرات اعد اللّه لهم مغفرة و اجراً  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ً»: به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و شكيبا و زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و زنان انفاق كننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاكدامن و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مى كنند،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است. (احزاب،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
  [COLOR=#NaNNaNNaN]   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  شدن از حيات طيّبه به هر دو جنس داده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

«
  [COLOR=#NaNNaNNaN] َنْ عمل صالحاً   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ٍ و انثى و هو مؤمن فلنحيينّه حيواةٍ طيّبة و لنجزينّهم اجرهم باحسن ما   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] »: هر كس كار شايسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ، او را به حياتى پاك زنده مى داريم و پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  دادند، خواهيم داد. (نحل،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  دخول در بهشت به هر دو صنف داده است: «  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  عمل صالحاً من ذكرٍ و انثى و هو مؤمن فاولئك يدخلون الجنّة»: هر كس بدى كند،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  آن كيفر داده نمى شود ولى هر كس كار شايسته اى انجام دهد- خواه مرد يا   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


-   [COLOR=#NaNNaNNaN]  حالى كه مؤمن باشد آنها وارد بهشت مى شوند و در آن روزى بى حسابى به آنها   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  شد. (غافر،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  برخوردارى از نعم الهى در بهشت به هر دو طائفه   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] .«وعد اللّه المؤمنين و المؤمنات جنّاتٍ تجرى من تحتها الانهار خالدين   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


»:   [COLOR=#NaNNaNNaN]  به مردان و زنان باايمان، باغهايى از بهشت وعده داده كه نهرها از   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  جارى است جاودانه در آن خواهند ماند (توبه،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  رزق به حساب به   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  طائفه داده است:«و مَنْ عمل صالحاً من ذكرٍ و انثى و هو مؤمن فاولئك   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ّة و يرزقون بغير حساب»: (غافر،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


).
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  عمل صالح را براى هر دو جنس   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]    


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مريم اسوه   


[COLOR=#NaNNaNNaN]   [COLOR=#NaNNaNNaN] ، در كنار هر مرد بزرگ و قدّيسى،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  زن بزرگ و قدّيسه ياد مى كند، در كنار حضرت آدم و ابراهيم از همسران آنها و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  حضرت موسى و عيسى از مادران آنها، در نهايت تجليل و عظمت ياد مى كند.   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نوح و لوط به عنوان زنانى ناشايسته براى شوهران شان ذكر مى كند و از   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نيز به عنوان زن بزرگى كه گرفتار مرد پليد بوده، غفلت نكرده، به فرموده   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ّى، گويى قرآن خواسته است در داستان ها توازن را حفظ كند و قهرمانان داستان   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  منحصر به مردان   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  درباره حضرت مريم مادر عيسى مى گويد:   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  از لحاظ مقامات معنوى و فضايل نفسانى به آن جا كشيده شده بود كه در محراب   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  ملائكه با او سخن مى گفتند: «فنادته الملائكة و هو قائمٌ يصلّى فى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


»:   [COLOR=#NaNNaNNaN]  هنگامى كه او در محراب ايستاده، مشغول نيايش بود، فرشتگان او را صدا زدند (  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  او گفت شنود مى كردند: «اذ قالة الملائكة يا مريم انّ اللّ  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم...»: (به ياد آوريد) هنگامى را   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  گفتند: «اى مريم! خداوند تو را به كلمه اى [وجود با عظمتى ] از طرف   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مى دهد كه نامش «مسيح، عيسى پسر مريم» است (آل عمران،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  او بشارت   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] : «يا مريم انّ اللّه اصطفيك و طهّركِ و اصطفيك على نساء العالمين»: و (به   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ) هنگامى را كه فرشتگان گفتند: «اى مريم! خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  زنان جهان، برترى داده است. (آل عمران،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)

  [COLOR=#NaNNaNNaN]  را به عبادت خدا   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] : «يا مريمُ اقْنُتى لِرَبّك و اسجُدى وَ ارْكَعِى مَعَ الرّاكعين»: اى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


! (  [COLOR=#NaNNaNNaN]  شكرانه اين نعمت) براى پروردگار خود، خضوع كن و سجده بجا آور! و با   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ، ركوع كن! (آل عمران،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  غيب براى او روزى مى رسد: «كلّما دَخَلَ  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  زكريّا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم اَنّى لَكِ هآذا قالت هو مِنْ  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  اللّه»: هر زمان زكريا وارد محراب او مى شد، غذاى مخصوصى در آن جا مى ديد.   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  پرسيد: «اى مريم! اين را از كجا آورده اى؟!» گفت: «اين از سوى خداست. (  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نتيجه اين مى شود زن در تحصيل كمالات معنوى و فضائل اخلاقى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  پلّه هاى معرفت و رسيدن به قرب الهى هيچ فرق با مرد   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN]    


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و   


[COLOR=#NaNNaNNaN]   [COLOR=#NaNNaNNaN]  كريم همان گونه كه زنان را مانند مردان انسان و موجود   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  خلقت و داراى اراده و اختيار مى داند و برايش شخصيت حقوقى قائل است، همان   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  آنان را به طور يكسان مسئول اعمال و كردار خودش مى داند، و اگر كار خوب و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  داد برايش ثواب و پاداش برابر با ثواب و پاداش مردان، و اگر گناهى مرتكب   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  برابر با مجازات مردان در انتظارشان خواهد بود، نه كمتر و نه بيشتر، و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مى فرمايد كسى عمل صالح انجام بدهد «مرد باشد يا زن» آن مؤمن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


.

  [COLOR=#NaNNaNNaN] ) دخول در بهشت را پاداش مى دهد.«و مَنْ عمل صالحاً من ذكرٍ و انثى و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  فاولئك يدخلون الجنّة» (غافر،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


).

  [COLOR=#NaNNaNNaN] ) رزق به حساب را پاداش مى دهد.«  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] َنْ عمل صالحاً مِنْ ذكرٍ و انثى و هو مؤمِنُ فاُولئِك يدخلون الجنّة و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  حساب» (غافر،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


).

  [COLOR=#NaNNaNNaN] ) حيواة طيّبه را پاداش مى دهد.«مَنْ عمل صالحاً  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  ذكرٍ و انثى و هو مؤمن فلنحيينّه حيواةً طيّبة و لنجزينّهم اجرهم باَحْسَنِ   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  يعملون» (نحل،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


).
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  نقطه مقابل، اگر كسى عمل سيّئه انجام بدهد و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  مرتكب بشود كيفر و عقاب مى شود؛ مرد باشد يا زن:«و السّارق و السّارقة   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  جزاءً بما كسبا نكالاً من اللّه و اللّه عزيز حكيم»: دست مرد دزد و زن   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ، به كيفر عملى كه انجام داده اند، بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد! و   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  و حكيم است. (مائده،  


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
«
  [COLOR=#NaNNaNNaN] ّانية و الزّانى فاجلد و اكّل واحدٍ فهما   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN] ...»: هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد (نور،   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


)
  [COLOR=#NaNNaNNaN]  اين   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  زن در تحصيل اعمال حسنه مستحق ثواب و در ارتكاب اعمال سيّئه مستحق عقاب مى   


[COLOR=#NaNNaNNaN] 


  [COLOR=#NaNNaNNaN]  در اين جهت هم فرق با مرد ندارد.  
[COLOR=#NaNNaNNaN] 

       
ارسال پست

بازگشت به “مسیحیت”