روی شیطان رو کم کنیم

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
New Member
New Member
نمایه کاربر
پست: 18
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1389, 5:58 pm
سپاس‌های ارسالی: 30 بار
سپاس‌های دریافتی: 34 بار

روی شیطان رو کم کنیم

پست توسط ریحانه65 »

  صبح زود از خواب بيدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد )بخواند لباس پوشيد و راهي خانه خدا شد در راه مسجد مرد زمين خورد و لباس هايش کثيف شد او بلند شد خودش را پاک کرد و به خانه برگشت مرد لباس هايش را عوض کرد دوباره راهي خانه خدا شد در راه مسجد و در همان نقطه مجددا زمين خورد او دوباره بلند شد خودش را پاک کرد و به خانه برگشت يک بار ديگر لباسهايش راعوض کرد و راهي خانه خدا شد و در راه مسجد با مردي که چراغ در دست داشت بر خورد کرد و نامش را پرسيد مرد پاسخ داد:"من ديدم شما در راه مسجد دو بار به زمين افتاديد "از اين رو چراغ اوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم . 


  اول از او به طور فراوان تشکر کرد و هر دو راهشان را به طرف مسجد ادامه مي دهند .همين که به مسجد رسيدند مرد اول از مرد چراغ بدست در خواست مي کند تا به مسجد وارد شود و با او نماز بخواند .مرد دوم از رفتن به داخل مسجد خودداري مي کند مرد اول در خواستش را دوبا ر ديگر تکرار ميکند و مجددا همان جواب را مي شنود .مرد اول سوال ميکند که چرا او نمي خواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند مرد دوم پاسخ داد:"من شيطان هستم


  اول با شنيدن اين جواب جا خورد شيطان در ادامه توضيح مي دهد :"من شما را در راه مسجد ديدم و اين من بودم که باعث زمين خوردن شما شدم " 


  شما به خانه رفتيد خودتان را تميز کرديد و به راه مسجد بر گشتيد به خاطر آن خدا همه گناهانت را بخشيد و با به زمين خوردن بار دوم خدا به خاطر ان همه گناهان گناهان افراد خانواده ات را بخشيد من ترسيدم که اگر يک بار ديگر باعث زمين خوردن شما بشوم انگاه خدا گناهان افراد دهکده تان را خواهد بخشيد  


  من سالم رسيدن شما را به خانه خدا (مسجد)فراهم ساختم  
ارسال پست

بازگشت به “داستان”