كتاب «سبك شناخت كتاب‌های حديثی» منتشر شد

در اين بخش ميتوانيد با کتب مذهبي و ديني آشنا شويد.

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Commander
Commander
پست: 2218
تاریخ عضویت: جمعه 20 بهمن 1385, 10:01 pm
سپاس‌های ارسالی: 3085 بار
سپاس‌های دریافتی: 5883 بار
تماس:

كتاب «سبك شناخت كتاب‌های حديثی» منتشر شد

پست توسط محمد علي »

تصویرتصویر تصویر

  و محدثانِ فرهيخته از همان سده‌های نخست هجری بر نگارش و گردآوری روايات اهتمام می‌ورزيدند. رهاورد تلاشهای طاقت‌فرسای ايشان، نگارش صدها اثر روايی است. اگرچه بخشی از اولين نوشتارهای حديثی به دست ما نرسيده است، ولی دانشمندان هوشمند، جوامع و كتابهای مفصل را، با استفاده از همان آثار اوليه تدوين كردند و بدين‌سان ما را خوشه‌چينِ كوششهای راويان نخست گرداندند و امروزه صدها كتاب روايی، زينت دهنده كتابخانه‌هاست.
آنچه برای كارشناسان علوم و معارف حديث، مهم می‌نمايد «شناخت كتابهای روايی» است؛ چه اينكه تمام آموزه‌های دينی ما در قرآن و سنت تبلور يافته و دستيابی به سنت نيز تنها با مراجعه به متون روايی ممكن است. اگر حديث‌پژوه از شيوه‌های نگارشی كتابهای حديث آگاه باشد می‌تواند پژوهش خويش را روشمند و با هدف معين و زمان كمتری به انجام رساند. چرا كه پاسخ بسياری از پرسشهای پژوهشی امروز را می‌توان در كتابهای پيشينيان يافت. بنابراين نخستين تلاش حديث‌پژوه مراجعه به منابع و مصادر است و هر اندازه بيشتر با منابع و شيوه‌های تدوين آنها آشنا باشد، پژوهش بر پايه‌های معتبرتر استوار خواهد شد.
كتاب حاضر بر آن است كه علاقه‌مندان و پژوهشگران را در نخستين گامهای پژوهش – يعنی شناخت شيوه‌های نگارشهای حديثی – همراهی كند و زمينه آشنايی با دهها منبع حديث را نيز فراهم سازد. در اين كتاب نه تنها به بررسی شيوه‌های كتابهای حديثی پرداخته شده است، بلكه، سعی شده است با ارائه روشی منطقی، چگونگی سبك‌شناسی هر كتاب نيز آموزش داده شود تا دانشجويان گرامی با استفاده از همين روش، به بررسی كتابهايی كه در اين مجموعه بررسی نشده‌اند، بپردازند و در آينده پژوهشهای ماندگارتری در حوزه كتاب‌شناسی علوم حديث پديدار شود. گفتنی است كه دانش سبك‌شناسی دانشی نوپديد است.
اين دانش در علوم حديث مراحل آغازين خود را طی می‌كند و تاكنون هيچ پژوهش مستقل و كاملی در اين زمينه در ميان شيعه تدوين نشده است. البته محمد بن جعفر كتّانی (م 1345 هـ) از نويسندگان سنی، نخستين كسی است كه با نگارش كتاب الرسالة المستطرفة پژوهش مستقلی را در سبك‌شناسی كتابهای حديث اهل سنت ارائه داده است. كتاب مزبور مشتمل بر پانزده درس است كه به ترتيب عبارت‌اند از: كليات و روشهای بررسی سبكها، آشنايی با سبك اصل‌نويسی، آشنايی با سبكهای مسائل، رساله و نوادر، آشنايی با سبكهای تك‌نگاری و تفسير روايی، آشنايی با فقه مأثور و جوامع، آشنايی با سبكهای امالی، آشنايی با سبك ادعيه و اعمال، آشنايی با سبكهای مزارنويسی، سيره‌انگاری و تاريخ‌نويسی، آشنايی با سبكهای دوران فترت، آشنايی با سبكهای جزء‌نويسی، مصنف‌نگاری، مسند‌نويسی، ...، آشنايی با سبكهای صحيح‌نگاری، سنن‌نويسی و جوامع، آشنايی با مستدرك‌نويسی و مستخرج‌نويسی، آشنايی با سبكهای اطراف‌انگاری، زوايد و تخريج‌نويسی، آشنايی با كتابهای فراگير، ترتيب كتب، احاديث قدسی‌...، آشنايی با سبكهای حديثی معاصر.

اين كتاب برای دانشجويان علوم حديث در مقطع كارشناسی به عنوان منبع اصلی درس"سبك‌شناسی كتب حديثی" به ارزش 2 واحد و منبع كمك‌درسی «تاريخ حديث» در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حديث، با همكاری دانشكده علوم حديث تدوين شده است.
اين كتاب در 334 صفحه و مبلغ 37000 ريال در اختيار دانشجويان و علاقه‌مندان قرار گرفته است. 

لینک خرید پستی :

[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]

 
[External Link Removed for Guests] 
ارسال پست

بازگشت به “کتابشناسي”